Sezgin Tanrıkulu: “2020 Olimpiyatları için Lozan’daki toplantıya katılan heyette kimler yer almıştır?”

Tanrıkulu’nun soru önergesi şöyle:

Aşağıdaki sorularımın Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Suat KILIÇ tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

1. 2020 Olimpiyatları için Lozan’da yapılacak toplantıya katılan heyette kimler yer almıştır? Heyette yer alanların isim listeleri ve aldıkları harcırahlar nedir?
2. 2020 Olimpiyatları için nasıl bir proje ve maliyet programı çıkarılmıştır?
3. Olimpiyatların hangi illerde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır?
4. Bu planlama için yapılacak yatırımların analiz sonuçları nedir?”

    Pazar, 07 Temmuz 2013 13:37

Bağlantılı Konular