"Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü projesini yapan firmalara sağlanan gelirler nelerdir?"

Sezgin Tanrıkulu Sağlık Bakanı Müezzinoğlu'na sordu: "Bilkent Entegre Sağlık Kampüsünde otel, kongre merkezi gibi kara dönük ticari yapıların yer aldığı iddiası doğru mudur?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun yazılı soru önergesi şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Dr. M. Sezgin Tanrıkulu
İstanbul Milletvekili

Sağlık Bakanlığı, Bilkent'teki ormanlık alana sağlık kampüsü yapmak için 2007'de Orman ve su işleri Bakanlığına müracaat etmiştir. Bakanlığın, Sağlık Bakanlığı'na gönderdiği yazıda, "Orman parçasının istenilen amaca uygun olarak kullanılmasında kamu yararı bulunduğu görüşüne varılmıştır. Bu nedenle belirtilen orman alanı üzerinde sosyal tesis, kreş, lokal ve benzeri yapılmaması kaydıyla Sağlık Bakanlığı lehine 49 yıl süreyle bedelsiz verilmesine izin verildi" ancak projede otel, kongre merkezi gibi kara dönük ticari yapıların yer aldığı ortaya çıkmıştır. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konsey Başkanı, hastane yapılması için 'kreş dahi yapma' denilerek verilen orman arazisine 'otel' de yapılacağını kaydetmiştir. Sağlık Bakanlığı'nın kendi teşkilatını da bölgeye taşımayı planladığını söyleyen Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konsey Başkanı, "Bakanlık burada 30 yıl şirketlere kira ödeyecek." ifadesini kullanmıştır.

Bu bağlamda;

1- Bilkent Entegre Sağlık Kampüsünde otel, kongre merkezi gibi kara dönük ticari yapıların yer aldığı iddiası doğru mudur?
2- İddia doğru ise, Bilkent Entegre Sağlık Kampüsünde yapılması planlanan ticari yapılar nelerdir?
3- Bilkent Entegre Sağlık Kampüsünde yapılması planlanan ticari yapıların aylık ne kadar geliri olacağı tahmin edilmektedir?
4- Bilkent'teki ormanlık alanın üzerinde sosyal tesis, kreş, lokal ve benzeri yapılmaması kaydıyla Sağlık Bakanlığı lehine 49 yıl süreyle bedelsiz verilmesine izin verildiği iddiası doğru mudur?
5- İddia doğru ise, projede neden ticari yapılar bulunmaktadır?
6- Sağlık Bakanlığı'nın kendi teşkilatını da Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü taşımayı planladığı iddiası doğru mudur?
7- İddia doğru ise, Sağlık Bakanlığı'nın kendi teşkilatını da Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü taşımayı planlamasının gerekçesi nedir?
8- Sağlık Bakanlığı'nın kendi teşkilatını da Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü taşıması durumunda kaç yıl boyunca ne kadar kira ödeyecektir?
9- Bilkent Entegre Sağlık Kampüs proje maliyeti ne kadardır?
10- Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü projesini yapan firmalara sağlanan gelirler nelerdir?
11- Firmalar Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü projesinden aylık ne kadar gelir elde etmektedir?"

    Cumartesi, 21 Mart 2015 10:45

Bağlantılı Konular