"2015 yılında döviz kurunda yaşanan artış firmalara ne kadarlık borç yükü getirmiştir?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun soru önergesi şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Dr. M. Sezgin Tanrıkulu
İstanbul Milletvekili

Döviz kurundaki artışın ekonomiye etkisi ile ilgili bilgilendirme  yapılması önem arz etmektedir.

Bu bağlamda;
1- 2015 yılında döviz kurunda yaşanan artış firmalara ne kadarlık borç yükü getirmiştir?
2- 2015 yılında döviz kurunda yaşanan artıştan etkilenen firma sayısı Türkiye genelinde toplam kaçtır?
3- 2015 yılında aylar itibariyle sektörler bazında kapanan firma sayısı kaçtır?
4- 2015 yılında döviz kurunda yaşanan artış girdi maliyetlere ne kadar yansımıştır?
5- 2015 yılında döviz kurunda yaşanan artış ile ilgili alınan tedbirler nelerdir?
6- 2015 yılında iç talepte ne kadarlık daralma öngörülmektedir?
7- 2010-2014 yılları itibariyle kapanan firma sayısı kaçtır?
8- 2015 yılında döviz kurunda yaşanan artış kamu borç yükünü ne kadar arttıracaktır?
9- 2015 yılında döviz kurunda yaşanan artış firmaların borç stokunu yıllar bazda ne kadar arttıracaktır?
10- 2015 yılında döviz kurunda yaşanan artış firmaların yıllık bazda karını ne kadar azaltacaktır?"

    Perşembe, 19 Mart 2015 12:30

Bağlantılı Konular