CHP, 2015 KPSS yerleştirmelerinin Nisan ayına alınması hakkında yazılı soru önergesi verdi

CHP Grup Başkanvekili M. Akif Hamzaçebi 2015 KPSS yerleştirmelerinin Nisan ayına alınması hakkındaki yazılı soru önergesini TBMM Başkanlığı'na sundu.

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk Çelik tarafından Anayasa'nın 98'inci ve TBMM İçtüzüğü'nün 96 ve 99'uncu maddeleri uyarınca yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 12.03.2015

M. Akif Hamzaçebi
İstanbul Milletvekili
CHP Grup Başkanvekili

Bilindiği üzere geçmiş dönemlerde KPSS yerleştirme takvimi belirlenirken Haziran ayında mezun olacak adaylar da göz önünde bulundurularak atamalar Haziran ayında gerçekleştirilmiştir. Ancak, şahsınızca yapılan "2015/1 yerleştirme işlemlerinde memur talebi olan kurumlarımız, taleplerini 20 Mart'a kadar Devlet Personel Başkanlığımıza bildirecekler. Toplanan taleplere göre, ilana çıkılmasının ardından, 16-24 Nisan tarihleri arasında başvurular alınacak. 2014 KPSS ve EKPSS sınavlarına girmiş olan adayların, bu tarihler arasında başvurularını yapmalarını gerekiyor. Yerleştirme taleplerinin toplanmasına ve yerleştirme takvimine ilişkin detaylı bilgi www.dpb.gov.tr web adresinde yer alacaktır" şeklindeki açıklamada, 2015 yılında memur atamaları için başvuru tarihlerinin 16-24 Nisan ayına çekildiği anlaşılmaktadır. Oysa yüksek eğitim kurumları ve orta öğretim son sınıf öğrencilerinin eğitim dönemleri Haziran ayı içinde sona ermektedir. Bu durumda okullarını 2015 yılı Haziran ayında bitirecek olan öğrenciler memurluk için başvuramayacaklar ve gelecek memur atama dönemine kadar beklemek zorunda kalacaklardır.

Bu nedenle;

1- Son 5 senelik KPSS alımlarına bakıldığında;
2011/1 başvurularının 20 Haziran – 1 Temmuz 2011,
2012/1 başvurularının 18 Haziran – 27 Haziran 2012,
2013/1 başvurularının 24 Haziran – 3 Temmuz 2013,
2014/1 başvurularının 23 Haziran – 2 Temmuz 2014 tarihlerinde alındığı gerçeğinden hareketle, memur alımlarında her sene için Haziran ayında mezun olacak adaylar da göz önünde bulundurularak atamaların Haziran ayında gerçekleştirilmesine dikkat edildiği açık ve net olarak ortaya çıkmakta iken 2015 yılı Haziran ayında mezun olacak öğrenciler hangi sebeple cezalandırılmaktadır?
2- 2015 yılı Haziran ayında mezun olacak öğrencilerin bu yerleştirme için başvuramayacak olması bir mağduriyet yaratmayacak mıdır?
3- KPSS 2015/1 memur yerleştirme tercihi için müracaat tarihinin Nisan ayına alınmasının Haziran ayında yapılacak genel seçimlerle bir ilgisi var mıdır? Yapılacak memur atamalarının seçim tarihi öncesine çekilmesi ve siyasi çıkar için kullanılması, hükümetinizin hakkaniyet anlayışıyla bağdaşmakta mıdır?
4- Bir seçim yatırımı olarak Bakanlığınız aracılığıyla kamu personel alımının kullanılması, Bakanlığınızın devlet için değil, mensubu olduğunuz siyasi parti için çalıştığını mı göstermektedir?
5- KPSS 2015/1 dönemi memur atamalarının 2015 yılı Haziran ayında mezun olacak öğrencilerin mağduriyetlerini giderecek şekilde müracaat tarihlerinin değiştirilmesi veya mezun adayı son sınıf öğrencilerinin de müracaat edebilmesine olanak sağlayacak bir değişiklik yapılması düşünülmekte midir?"

    Çarşamba, 18 Mart 2015 15:18

Bağlantılı Konular