"Karayolları sınır çizgisi içindeki ormanlık alanlarda yap-işlet modeli nasıl uygulanacaktır?"

Sezgin Tanrıkulu, Başbakan Ahmet Davutoğlu'na sordu: "Karayolları güzergâhlarındaki gelir getirici ve kalıcı olan bölgelerinin bedelsiz olarak 3.kişilere verilmesinin gerekçesi nedir?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun yazılı soru önergesi şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Ahmet Davutoğlu tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Dr. M. Sezgin Tanrıkulu
İstanbul Milletvekili

1 Mart 2014'te Resmi Gazete'de yayımlanan, Torba Yasa'da Orman Kanunu'nun Ek 9'uncu maddesine bir fıkra eklendi. Bu fıkraya göre, karayolları sınır çizgisi içindeki ormanlık alanlarda yap-işlet-devret modeliyle yapılan tesislerden herhangi bir bedel alınmayacak. Meclis Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi CHP Bursa Milletvekili İlhan Demiröz, söz konusu düzenlemeyle ilgili şu bilgileri verdi: "Bu maddeyle, gelir getirici ve kalıcı olan bölgeleri yandaşlarına vermek için yol açacaklar. Ormanlar tahrip edilerek 3. Köprü ve Körfez geçişlerinde otel, benzin istasyonu, restoran gibi para getiren bu tür yapıları çokça göreceğiz" diye konuştu. Orman Mühendisleri Odası Başkanı Ali Küçükaydın Anayasa'nın 169. Maddesi ve Anayasa Mahkemesi kararlarına aykırı çıkarılan kanunlarla ormanların tahribine devam edildiğini söyledi Küçükaydın, "Bu yasal düzenlemeden İstanbul Kuzey Ormanları'ndan geçen 3'üncü Köprü, otoyol ve bağlantı yolları güzergâhı başta olmak üzere, Türkiye'nin en kıymetli orman alanları içinden geçen karayolları güzergâhlarındaki orman alanlarından bedelsiz olarak, üstü gizlenmiş biçimde rant uğruna üçüncü kişilere izinler verilebilmesine olanak sağlanmıştır" şeklinde konuştu.

Bu bağlamda;
1- İstanbul Kuzey Ormanları'ndan geçen 3'üncü Köprü, otoyol ve bağlantı yolları güzergâhı başta olmak üzere, Türkiye'nin en kıymetli orman alanları içinden geçen karayolları güzergâhlarındaki gelir getirici ve kalıcı olan bölgelerinin bedelsiz olarak 3.kişilere verilmesinin gerekçesi nedir? Bu üçüncü kişi ve kişiler kimlerdir?
2- Karayolları sınır çizgisi içindeki ormanlık alanlarda yap-işlet-devret modeliyle yapılan tesislerin kurulmasına kim/kimler izin verecektir?
3- Karayolları sınır çizgisi içindeki ormanlık alanlarda yap-işlet-devret modeli kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ilkesine aykırı değil midir?
4- Karayolları sınır çizgisi içindeki ormanlık alanlarda yap-işlet-devret modeliyle yapılan tesislerden herhangi bir bedel alınmaması devlete ne kadarlık gelir kaybı oluşturacaktır?
5- Karayolları sınır çizgisi içindeki ormanlık alanlarda yap-işlet-devret modeli nasıl uygulanacaktır?
6- Karayolları sınır çizgisi içindeki ormanlık alanlarda yap-işlet-devret modelinde  devir  yapılacak 3 kişiler nasıl seçilecektir?
7- Karayolları sınır çizgisi içindeki ormanlık alanlarda yap-işlet-devret modelinde  kamu zararı oluşmaması için alınan tedbirler nelerdir?
8- İstanbul Kuzey Ormanları karayolları sınır çizgisi içinde yap-işlet-devret modeli ile kurulacak  tesislerin günlük gelirleri ne kadar olacaktır?
9- İstanbul Kuzey Ormanları Karayolları sınır çizgisi içinde yap-işlet-devret modeli ile kurulacak  tesislerin değerleri ne kadar olacaktır?"

    Salı, 17 Mart 2015 16:14

Bağlantılı Konular