Gök: "Dün yapılan sınava (YGS 2015) kaç öğrenci katılmıştır?"

CHP Grup Başkanvekili Gök Milli Eğitim Bakanı Avcı'ya sordu: "YGS Sınavında adaylara dağıtılan kalem, kalem tıraş ve silgi sayısı nereden hangi usulle sağlanmıştır?"

Levent Gök'ün yazılı soru önergesi şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Nabi Avcı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını, Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince arz ederim. 16.03.2015

Levent Gök
Ankara Milletvekili
CHP Grup Başkanvekili

1- Dün yapılan sınava (YGS 2015) kaç öğrenci katılmıştır?
2- Sınava katılan öğrencilere kalem, silgi, kalem tıraş dağıtılmış mıdır?
3- Dağıtıldı ise kaçar adet dağıtılmıştır?
4- Sınava giren adaylara dağıtılan bu araç-gereçler nereden hangi usulle sağlanmıştır?
5- İhale yoluyla temin edilmişse hangi usulle ihale edilmiştir? İhaleyi hangi firma kazanmıştır?
6- İhaleye kaç firma katılmıştır?
7- Sınavlarda adayların kalem, kalem tıraş ve silgi gereksiniminin karşılandığı tarihten bu yana kaç ihale yapılmış ve hangi firmalar ihale kazanmıştır?
8- İhale bedeli nedir? İhale uyarınca alınan kalem, kalem tıraş ve silgi sayısı nedir?
9- İhaleyle öğrenci sayısının çok üzerinde milyonlarca kalem, kalem tıraş ve silgi alındığı iddialarının gerçeklik payı nedir? Bu konuyu soruşturacak mısınız?"

    Pazartesi, 16 Mart 2015 17:38

Bağlantılı Konular