"Temizlik işçisi A.S.'yi, işten çıkarmayan firmaya ihalenin verilmediği iddiası doğru mudur?"

Sezgin Tanrıkulu Başbakan Ahmet Davutoğlu'na sordu: "Cumhurbaşkanını eleştiren A.S. adlı bayan için 'Gizli' damgalı resmi yazı kimin talimatı ile verilmiştir?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun yazılı soru önergesi şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Dr. M. Sezgin Tanrıkulu
İstanbul Milletvekili

Çanakkale'de, sosyal paylaşım sitesi Facebook profilinden hem Cumhurbaşkanını hem de Başbakanı eleştiren taşeron firmada temizlik işçisi A.S. adlı kadın için, Çanakkale Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü 'gizli' damgalı resmi yazısıyla 'gereğinin yapılmasını' istemiştir.

Bu bağlamda;

1- Sosyal paylaşım sitesi Facebook profilinden hem Cumhurbaşkanını hem de Başbakanı eleştiren taşeron firmada temizlik işçisi A.S. adlı kadının Çanakkale Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından 'gizli' damgalı resmi yazı ile işten çıkarılmasının istendiği iddiası doğru mudur?
2- İddia doğru ise, 'Gizli' damgalı resmi yazı kimin talimatı ile verilmiştir?
3- 2010-2015 yılları arasında Cumhurbaşkanını ve Başbakanı sosyal medyada eleştirdiği için işten çıkarılan taşeron işçi sayısı nedir?
4- Taşeron firmalar ile yapılan sözleşmelerde Hükümeti, Başbakanı, Cumhurbaşkanını sosyal medyada eleştirmek işten çıkarılma sebebi midir?
5- Temizlik işçisi A.S'nin Cumhurbaşkanını ve Başbakanı eleştirdiği için işten çıkarılmasının istenmesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ifade özgürlüğünü düzenleyen hükümlerine, ayrıca emsal kararlarına aykırı değil midir?
6- Mahkeme kararına dayanmaksızın, Temizlik işçisi A.S'nin Cumhurbaşkanını ve Başbakanı eleştirdiği için işten çıkarılmasının istenmesi düşünce ve düşünceyi ifade özgürlüğünün ihlali değil midir?
7- Temizlik işçisi A.S.'yi, işten çıkarmayan firmaya ihalenin verilmediği iddiası doğru mudur?
8- Türkiye'de kamuya hizmet veren taşeron firmalarda çalışan işçi sayısı 9 Mart 2015 tarihi itibariyle nedir?
9- Taşeron işçilerinin siyasi görüşleri ile ilgili soruşturma yapılmakta mıdır?
10- 2010-2015 yılları arasında sosyal medyada yolsuzluk ile ilgili eleştiri yapan, paylaşımlarda bulunan kaç kişiye dava açılmıştır?
11- 2010-2015 yılları arasında sosyal medyada yolsuzluk ile ilgili eleştiri yapan, paylaşımlarda bulunan kişilere açılan davalarda kaç kişi ceza almıştır? Bu cezalar nelerdir?
12- 2010-2015 yılları arasında sosyal medyada yolsuzluk ile ilgili eleştiri yapan, paylaşımlarda bulunan kişilere açılan davalarda kaç kişi beraat etmiştir?"

    Salı, 10 Mart 2015 13:38
  • Yazdır