"Başbakanlık ve bağlı kurum ve kuruluşların istisnai kadrolara atanan personel sayıları nedir?"

Sezgin Tanrıkulu Başbakan Davutoğlu'na sordu: "25 Eylül 2014 tarihinden 6 Mart 2015 tarihine kadar olan dönemde Başbakanlık ve bağlı kurum ve kuruluşların binek taşıt satın alımları için yaptıkları harcamaların toplam tutarları ne kadardır?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun yazılı soru önergesi şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Dr. M. Sezgin Tanrıkulu
İstanbul Milletvekili

25 Eylül 2014 tarihinde kamuya "Eğer bir milletin üreten kesimi vergi ödeyen kesimi bazı imkanlara sahip değilse bürokrasi ya da devlet yönetenler bu imkanlara sahipse bu da sürdürülebilir ve ahlaki bir durum değil. O bakımdan devletin elindeki sosyal tesisler, lojmanlar, konutlar ve en önemlisi bina ve taşıtlarla ilgili kapsamlı bir envanter çalışması yapılması talimatı verdim. Son dönemde özellikle Bakanlıklarımızın ihtiyaçtan kaynaklanıyor devletin ihtiyacı, personel ihtiyacımız artmıştı, artırdık. Bunu öylesine planlamamız lazım ki personel ihtiyacından kaynaklanan artışın ülkenin ekonomik dengelerini sarsmaması, ayrıca personelin niteliksel katkısının göz önüne alınması lazım. Personel sisteminde de ciddi bir gözden geçirmeye ihtiyaç var. Bu bakanlıklarımızın son dönemde özellikle yöneldikleri kiralamadan kaynaklanan ek maliyetlerin giderilmesi yönünde ciddi bir tedbir düşünüyoruz. Taşıt kiralanmasından bina kiralanmasına kadar israfa dönük her türlü faaliyete bu anlamda denetim altına almayı, mümkün olduğu kadar kamu taşıtlarındaki sayısal artışın, kamu binalarındaki kiralanma bedellerindeki artışın ciddi şekilde aşağı çekilmesi, alın teriyle gelen vergi gelirlerin en doğru yerde kullanımının sağlanması için de iki ayaklı bir projeyi böylece hayata geçirmiş olacağız"" açıklamasını yapmıştınız.

Bu bağlamda:
1- 25 Eylül 2014 tarihinden 6 Mart 2015 tarihine kadar olan dönemde Başbakanlık ve bağlı kurum ve kuruluşların binek taşıt satın alımları ( Devlet Malzeme Ofisi üzerinden gerçekleşen satın alımlar dahil) için yaptıkları harcamaların toplam tutarları ne kadardır?
2- 25 Eylül 2014 tarihinden 6 Mart 2015 tarihine kadar olan dönemde Başbakanlık ve bağlı kurum ve kuruluşların bünyelerinde kullanılmak üzere satın alınan ( Devlet Malzeme Ofisi üzerinden gerçekleşen satın alımlar dahil) binek taşıtların model ve markalarına göre dağılımı nedir?
3- 25 Eylül 2014 tarihinden 6 Mart 2015 tarihine kadar olan dönemde Başbakanlık ve bağlı kurum ve kuruluşların binek taşıt kiralamaları için yaptıkları harcamaların toplam tutarları ne kadardır?
4- 25 Eylül 2014 tarihinden 6 Mart 2015 tarihine kadar olan dönemde Başbakanlık ve bağlı kurum ve kuruluşların bünyelerinde kullanılmak üzere kiralanan binek taşıtların model ve markalarına göre dağılımı nedir?
5- 25 Eylül 2014 tarihinden 6 Mart 2015 tarihine kadar olan dönemde Başbakanlık ve bağlı kurum ve kuruluşların istisnai kadrolara atanan personel sayıları nedir?"

    Cuma, 06 Mart 2015 15:01

Bağlantılı Konular