"Türkiye'de cam üretici firmalar mevcutken camların ithal edilmesinin gerekçesi nedir?"

Sezgin Tanrıkulu Başbakan Davutoğlu'na sordu: "Cumhurbaşkanlığı Binasında kullanılan camların satın alım ve tedariği için Türkiye'deki firmalardan teklifte bulunanlar olmuş mudur? Olmuşsa, bu firmalar hangileridir?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun yazılı soru önergesi şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Dr. M. Sezgin Tanrıkulu
İstanbul Milletvekili

1- Cumhurbaşkanlığı Binasının camlarının Guardian Industries Corp. unvanlı şirketten satın alındıkları iddiası doğru mudur?
2- İddia doğru ise, Cumhurbaşkanlığı Binasının camları için yapılan harcamaların toplam tutarı ne kadardır?
3- İddia doğru ise, satın alınan camlar Guardian Industries Corp. unvanlı şirketten doğrudan mı yoksa global bazdaki distribütörlerinden mi satın alınmıştır? Distribütörlerden satın alındıysa, hangi distribütörlerden satın alınmıştır?
4- Türkiye'de cam endüstrisinde üretici firmalar mevcutken camların ithal edilmesinin gerekçesi nedir?
5- Cumhurbaşkanlığı Binasında kullanılan camların satın alım ve tedariği için Türkiye'deki firmalardan teklifte bulunanlar olmuş mudur? Olmuşsa, bu firmalar hangileridir?
6- Olmuşsa, Türkiye'de üretim yapan ve teklifte bulunan firmaların teklifleri neden dikkate alınmamıştır?"

    Pazar, 01 Mart 2015 16:19

Bağlantılı Konular