Gök, Davutoğlu'na kamyoncuların mağduriyetini sordu

Levent Gök, Başbakan Davutoğlu'na sordu: "Kamyon ve tır sürücülerinin çıkış tartısı ile varış yeri tartısı arasındaki farkın doğurduğu mağduriyetleri giderecek misiniz?"

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök; Kamyon ve tırlarla yapılan taşımacılık işlemlerinde çıkış merkezi tartısı ile varış noktası tartısı arasındaki farklılığın doğurduğu mağduriyetlerin önlenmesi için Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına yazılı soru önergesi verdi.

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Ahmet Davutoğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını, Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince arz ederim. 25.02.2015

Levent Gök
Ankara Milletvekili
CHP Grup Başkanvekili

1- Kamyon ve tırlarla yapılan taşımacılık işlemlerinde çıkış merkezi tartısı ile varış noktası tartısı arasında yağışlı aylarda hava koşulları etkisiyle aracın tartısında ortaya çıkan artış sürücülerin mağdur eden ceza uygulamalarına neden olmakta mıdır?
2- Brüt ağırlıkta çıkış merkezindeki tartım ile varış noktasındaki tartım arasında artış açısından makul sayılan oransal değer nedir?
3- Kamyon ya da tırın aksamlarına trafikte seyir sırasında olumsuz hava koşulları nedeniyle yapışarak ağırlık arttırıcı etkide bulunan çamur, buz, ya da kar kütlelerinin ağırlık kurallarının ihlali olarak yorumlanmaması, parasal ceza kesilmesine yol açılmaması açısından alınacak önlemler nedir?
4- Bu konularda kuralların uygulanmasında, keyfi tutumlara da engel olacak yeknesaklık sağlayıcı, açıklık getirici bir talimat verecek misiniz?
5- Nakliye bedelleri ülkenin her yerinde kilometre bazında açıkça belirtilmiş midir? Her yerde sorunsuz uygulanmakta mıdır?
6- Bazı nakliye şirketlerinin yük verirken araç sürücülerinde değişik miktarlarda açıktan para aldığı yolundaki iddialar makamınıza da iletilmiş midir? İletildiyse ne işlem yapılmıştır?
7- Nakliyenin boşaltılması aşamasında keyfi bekletmeler yaşanmakta mıdır?
8- Beypazarı-İstanbul güzergâhında Taşkesti-Dokurcun arası yüksek, dağlık ve çok virajlı 26 kilometrelik alan aynı zamanda çok sisli olduğundan ölümlü trafik kazalarına engel olmak bakımından yol kenarlarına ışıklı sis uyarı lambaları konulması için bir talimat vermeyi düşünüyor musunuz?"

    Perşembe, 26 Şubat 2015 11:14

Bağlantılı Konular