"UYSM sertifikasyonu olmayan SEÇSİS nasıl denetlenebilmektedir?"

Sezgin Tanrıkulu, Başbakana sordu: "SEÇSİS'in UYSM sertifikasyonu neden bulunmamaktadır? UYSM sertifikasyonu olmayan ve denetime açık olmayan SEÇSİS'e isteyen bir kişinin girip seçim sonuçlarını istediği gibi değiştirebilmesinin önüne nasıl geçilmektedir?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun soru önergesi şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Dr. M. Sezgin Tanrıkulu
İstanbul Milletvekili

1- SEÇSİS'in UYSM sertifikasyonu neden bulunmamaktadır?
2- UYSM sertifikasyonu olmayan SEÇSİS nasıl denetlenebilmektedir?
3- UYSM sertifikasyonu olmayan ve denetime açık olmayan SEÇSİS'e isteyen bir kişinin girip seçim sonuçlarını istediği gibi değiştirebilmesinin önüne nasıl geçilmektedir?
4- SEÇSİS'e bilgi girebilen kurum personeli dışında belirtilen 'geçici seçim personeli' kimlerdir?
5- Seçim zamanı SEÇSİS'in çok daha fazla kişiye açılması ile artan güvenlik zaafının önüne nasıl geçilecektir?
6- İtiraz süreçlerinin ardından kurum personeli tarafından yeni bilgilerin eklenebildiği iddiası doğru mudur?"

    Salı, 24 Şubat 2015 11:35

Bağlantılı Konular