"Türkiye'de elektrikte kayıp kaçak oranın yüksek olmasının sebebi nedir?"

Sezgin Tanrıkulu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Yıldız'a sordu: "Kayıp kaçak bedellerinin kim tarafından nasıl ödeneceğini belirten mevzuatta boşluk bırakılmasının sebebi nedir?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun yazılı soru önergesi şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Dr. M. Sezgin Tanrıkulu
İstanbul Milletvekili

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Müsteşarı, kayıp kaçakla ilgili yargı kararları doğrultusunda iade bedellerini, özelleştirmeden önce olanları Kamunun, özelleştirmeden sonra olanları şirketlerin ödeyeceğini belirtmiştir. Ancak şirketlerin ödeyeceği bu paraların da kendilerine rücu edileceğini söyleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Müsteşarı, "Yani tümünü kamu ödemiş olacak. Kamu ödediği bu bedeli de sonradan tüketici faturalarına yansıtacak." demiştir. Bakan Müsteşarı, geçmişe dönük herkesin dava açıp kazanması durumunda anaparanın 65 milyar, faizinin 35 milyar toplam 100 milyar olacağını ifade ederek, "Bunu bütün memleket ödeyecek. Elektrik faturaları üç kat artar" demiştir.

Bu bağlamda;
1- Kayıp kaçak bedellerinin vatandaşa yansıtılmasının gerekçesi nedir?
2- Kayıp kaçak bedellerinin kim tarafından nasıl ödeneceğini belirten mevzuatta boşluk bırakılmasının sebebi nedir?
3- Türkiye'de 2010-2015 yılları itibariyle elektrikte kayıp kaçak oranı yüzde kaçtır?
4- Türkiye'de elektrikte kayıp kaçak oranın yüksek olmasının sebebi nedir?
5- Türkiye'de elektrikte kayıp kaçak oranın yüksek olmasının nedeni elektrik birim fiyatlarının yüksek olması mıdır?
6- Türkiye'deki elektrik fiyatları AB ülkeleri ortalama fiyatının altında mıdır?
7- Türkiye'de elektrik fiyatlarının yüksek olmasının nedeni nedir?
8- Türkiye'de elektrik fiyatlarının yüksek olmasının nedeni kamu çıkarına olmayan özelleştirmeler midir?
9- Elektrikte kayıp kaçakları azaltmak için neden yerel yönetimlerin görüşü alınmamaktadır ve yerel yönetimlerle işbirliği tercih edilmemektedir?
10- Geçmişe dönük herkesin dava açıp kazanması durumunda anaparanın 65 milyar, faizinin 35 milyar toplamda 100 milyarı vatandaşların ödeyecek olmasının sebebi nedir? Konu ile ilgili ortaya çıkan hatalarda sorumluluğu bulunanlar kimlerdir ve sorumlular hakkında herhangi bir işlem yapılmış mıdır ya da yapılacak mıdır?"

    Pazartesi, 23 Şubat 2015 12:53

Bağlantılı Konular