Tanrıkulu, Gençlik ve Spor Bakanı'na KYK yurtlarındaki boş yatakları sordu

Sezgin Tanrıkulu: "2010-2015 yılları arasında iller itibariyle e Kredi Yurtlar Kurumuna yurt başvurusu yapan öğrenci sayısı kaçtır? 28.12.2014 tarihli "16. hafta yedek yerleştirilmesinde kullanılacak boş yatak sayıları" başlıklı belgeye göre Ankara merkezde kızlar için toplamda 437 boş yatak bulunmasına rağmen bu rakamın neredeyse yarısı "misafir öğrenciler" için ayrıldığı iddiası doğru mudur?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun soru önergesi şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Aşağıdaki sorularımın Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Akif Çağatay Kılıç tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Dr. M. Sezgin Tanrıkulu
İstanbul Milletvekili

Her yıl yurt başvurusu yapan öğrenciler gelir ve sosyal durumlarına göre bir puanlamaya tabi tutuluyor. Bu puanlama sonucunda öğrenciler gelir durumları, ailesinin sahip olduğu gayrimenkul gibi unsurlar dikkate alınarak ihtiyaç durumuna göre sıralanıyor. Buna göre asil kayıt yapma hakkı kazanan öğrenciler açıklanıyor. Yurtları asilden kazanan öğrencilerin kayıtlarından sonra ise öğrenciler puanına göre yedek öğrenciler olarak sıralanıyor. İddialara göre yurtlarda kalmak için asilden kayıt hakkı kazanan öğrencilerden boş kalan binlerce kontenjan için yedek listedeki öğrencileri almak yerine farklı bir uygulamaya gidildi. AKP teşkilatlarınca belirlenen KYK yurtlarında kalacak öğrenci isimleri kurumun bağlı olduğu Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda toplandı. Ardından da bu torpilli öğrenciler liste liste KYK Bölge Müdürlüklerine bildirildi. Yedek listeden kayıt sırası bekleyen ihtiyaç sahibi mağdur öğrenciler yerine, bu öğrenciler "misafir öğrenci" adı altında yurtlardaki boş yataklara alındı. Mevzuata göre normalde başını sokacak yer bulana kadar en fazla 10 gün yurda misafir olarak alınabilecek öğrenciler süresiz olarak yurtlara yerleştirildi. Misafir öğrencilere de ilk defa bu yıl beslenme yardımı yapılması karara bağlandı. Böylece yurda yerleşen torpilli öğrenciler aylık 220 TL (2015 yılında aylık 240 TL) beslenme yardımından da yararlandırıldı. İddialara göre önce gizli bir talimatla yurtlardaki boş yatak sayılarının yüzde beşi Bakanlık kontenjanı olarak ayrıldı. Fakat bununla da yetinilmedi. Her yıl kamuoyuna açıklanan yedek listeler bu yıl kamuya açıklanmadı. Örneğin 28.12.2014 tarihli "16. hafta yedek yerleştirilmesinde kullanılacak boş yatak sayıları" başlıklı belgeye göre Ankara merkezde kızlar için toplamda 437 boş yatak bulunmasına rağmen bu rakamın neredeyse yarısı "misafir öğrenciler" için ayrılmış. İzmir'de kızlar için 237 kişilik boş yatak olmasına rağmen sadece 19 tanesi yerleştirmeye açık görünüyor. Siirt'te kız öğrenciler için 71 kişilik boş yatak olmasına rağmen tamamına "misafir öğrenci" yerleştirilmiş.

Bu bağlamda;
1- 2010-2015 yılları arasında iller itibariyle e Kredi Yurtlar Kurumuna yurt başvurusu yapan öğrenci sayısı kaçtır?
2- 2010-2015 yılları arasında iller itibariyle Kredi Yurtlar Kurumuna yurt başvurusunda asil kayıt yapma hakkı kazanan öğrenci sayısı kaçtır?
3- 2010-2015 yılları arasında iller itibariyle Kredi Yurtlar Kurumuna yurt başvurusunda yedekte kayıt yapmayı bekleyen öğrenci sayısı kaçtır?
4- 2010-2015 yılları arasında iller itibariyle Kredi Yurtlar Kurumunda yurtlara yerleştirilen yedek öğrenci sayısı kaçtır?
5- 2010-2015 yılları arasında iller itibariyle Kredi Yurtlar Kurumunda yurtlara yerleştirilen misafir öğrenci sayısı kaçtır?
6- 2010-2015 yılları arasında iller itibariyle Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarında misafir öğrenciler kaç gün kalmıştır?
7- Bakanlık yurtlardaki boş yataklarda  %5 kontenjan hakkını nasıl kullanmaktadır?
8- Bakanlık yurtlardaki boş yataklarda  %5 kontenjan hakkını ve misafir öğrenci uygulamasını AKP üye kontenjanı olarak kullandığı iddiası doğru mudur?
9- Misafir öğrenciler için beslenme yardımı uygulamasının nedeni nedir?
10- Misafir öğrenciler arasında otomobil, gayrimenkul sahibi aile sayısı kaçtır ve ailelerin aylık ortalama geliri ne kadardır?
11- 28.12.2014 tarihli "16. hafta yedek yerleştirilmesinde kullanılacak boş yatak sayıları" başlıklı belgeye göre Ankara merkezde kızlar için toplamda 437 boş yatak bulunmasına rağmen bu rakamın neredeyse yarısı "misafir öğrenciler" için ayrıldığı iddiası doğru mudur?
12- İddia doğru ise neden Ankara merkezde boş yatakların yarısı misafir öğrenciler için ayrılmıştır?
13- 28.12.2014 tarihli "16. hafta yedek yerleştirilmesinde kullanılacak boş yatak sayıları" başlıklı belgeye göre İzmir'de kızlar için 237 kişilik boş yatak olmasına rağmen sadece 19 tanesi yerleştirmeye açık göründüğü iddiası doğru mudur?
14- İddia doğru ise 237 kişilik boş yatak olmasına rağmen neden boş yataklardan sadece 19 tanesi yerleştirmeye açık görülmektedir?
15- 28.12.2014 tarihli "16. hafta yedek yerleştirilmesinde kullanılacak boş yatak sayıları" başlıklı belgeye göre Siirt'te kız öğrenciler için 71 kişilik boş yatak olmasına rağmen tamamına "misafir öğrenci" yerleştirildiği iddiası doğru mudur?
16- İddia doğru ise Siirt'te kız öğrenciler için 71 kişilik boş yatak olmasına rağmen tamamına "misafir öğrenci" yerleştirilmesinin nedeni nedir?
17- Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarında misafir öğrencilerin kalma süresi 10 gün ile sınırlı olması gerekirken daha uzun süre kaldığı iddiası doğru mudur?
18- İddia doğru ise gelir durumu düşük aileye mensup öğrenciler yedekte sıra beklerken neden misafir öğrencilerin 10 günden fazla süre yurtta kalmasına izin verilmektedir?"

    Pazar, 22 Şubat 2015 10:45

Bağlantılı Konular