Ağbaba sakıncalı bulunan mektubu Meclis gündemine taşıdı

Veli Ağbaba, cezaevinden tarafına gönderilen bir mektubun sakıncalı bulunarak kendisine gönderilmemesi üzerine konuyu Meclis gündemine taşıdı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın soru önergesi ile ilgili haber aşağıda ve cezaevi Disiplin Kurulu kararı ise ekte dikkatinize sunulmuştur.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'ya, Sincan F Tipi Cezaevi'nden yazılan ve içinde karikatürlerin bulunduğu 4 sayfalık mektuba, Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü Disiplin Kurulu tarafından el konuldu. Mektupta yer alan karikatürlerin, "devlet büyüklerini hedef gösterdiği" gerekçesiyle, mektup "sakıncalı" olarak değerlendirilerek, Ağbaba'ya gönderilmedi. Bu duruma tepki gösteren Ağbaba, konuyu TBMM gündemine taşıdı. Ağbaba, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a, "Bir mahpusun, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyesi olan bir milletvekiline göndermek istediği bir mektubun bu gerekçelerle alıkonulması mahkûmun iletişim hakkını engellemek değil midir? Tarafıma gönderilmesi engellenen mahpuslar tarafından yapılan çizimlerin/karikatürlerin sansürlenmesi genel bir uygulama mıdır?" diye sordu.

Vekilin mektubuna el konuldu
Rıza Kartal isimli hükümlü tarafından CHP'li Ağbaba'ya gönderilmek istenen mektubun sakıncalı bulunarak, milletvekiline ulaştırılmadığı ortaya çıktı. Sincan F Tipi Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü Disiplin Kurulu tarafından iletilen değerlendirme kararında, şöyle denildi:

"Kartal'ın Ağbaba'ya göndermek istediği 1 sayfa mektup, 4 adet çizimden oluşan sayfalar incelenmiş olup; incelenen 1-2-3 nolu sayfaların sadece karikatür çizimlerinde, devlet büyüklerini hedef gösteren, kişi ve kuruluşları paniğe yöneltecek yalan ve yanlış bilgileri eleştiri sınırları dışında küçük düşürücü ve hakaret niteliği olan nefret söylemi şeklinde gösteren, tamamen/kısmen sakıncalı ifadeler içerdiği kanaatiyle, disiplin kurulumuzca sakıncalı görüldüğünden alıcısına gönderilmeyerek alıkonulmasına, diğer sayfaların alıcısına gönderilmesine karar verilmiş olup; kararın adı geçene tebliğine, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Ankara Batı İnfaz Hakimliği'ne itiraz edibileceğinin hatırlatılmasına, itiraz edilmemesi halinde disiplin kurulu kararının kesinleşeceğinin hatırlatılmasına oybirliği ile karar verildi."

TBMM gündemine taşıdı
Ağbaba, Bozdağ'ın yanıtlaması istemiyel TBMM Başkanlığı'na sunduğu soru önergesinde, "Sincan 1 Nolu F Tipi'nde kalan Rıza Kartal tarafından şahsıma gönderilen 16 Şubat 2015 tarihli mektubun ekinde yer alan Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın, 'Sakıncalı Mektup Değerlendirme Kararı'nda, mahpusun tarafıma göndermek istediği, 10 Şubat 2015 tarihli mektup ve dört adet çizim 'devlet büyüklerini hedef gösteren, kişi ve kuruluşları paniğe yöneltecek yalan ve yanlış bilgileri eleştiri sınırları dışında küçük düşürücü ve hakaret niteliği olan nefret söylemi şekilden gösteren tamamen/kısmen sakıncalı ifadeler içerdiği kanaatiyle' gönderilmediği ifade edilmektedir." dedi.

Veli Ağbaba, şu soruları yöneltti:
- Mahkumun iletişim hakkını engellemek değil mi?
- Bir mahpusun, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyesi olan bir milletvekiline göndermek istediği bir mektubun bu gerekçelerle alıkonulması mahkûmun iletişim hakkını engellemek değil midir?
- Tarafıma gönderilmesi engellenen mahpuslar tarafından yapılan çizimlerin/karikatürlerin sansürlenmesi genel bir uygulama mıdır?
- 2002-2014 arasında, cezaevlerindeki Disiplin Kurulu Başkanlıklarının, bu gerekçeler ile almış olduğu karar sayısının yıllara göre dağılımı nasıldır?
- 2002-2014 arasında, cezaevlerindeki Disiplin Kurulu Başkanlıklarının bu gerekçeler ile aldıkları karara kaç itiraz yapılmıştır? Yapılan itirazların kaçı kabul edilmiştir? Kabul edilen itirazların kaç tanesi mahpusun talebi yönünde karar alınarak sonuçlandırılmıştır?
- İnfaz hâkimliklerinin, cezaevlerindeki Disiplin Kurulu Başkanlıkların kararlarını onama mekanizması gibi çalıştığı yönündeki iddialar hakkında Bakanlıkça herhangi bir araştırma yapılmış mıdır? Yapılmadıysa bu konuda bir inceleme yapılması düşünülmekte midir?"

Anahtar Kelimeler
    Cumartesi, 21 Şubat 2015 11:45

Bağlantılı Konular