"Ankara'nın alt ve üst geçitleri ile yürüyen merdivenlerinin onarımları neden yapılmıyor"

Levent Gök, kentin alt ve üst geçitlerini ve yürüyen merdivenlerini İçişleri Bakanı Efkan Ala'ya yazılı önergeyle sordu.

CHP Grup Başkanvekili  Levent Gök'ün yazılı soru önergesi şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Efkan Ala tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını, Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince arz ederim. 20.02.2015

Levent Gök
Ankara Milletvekili
CHP Grup Başkanvekili

1- Ankara'da üst geçit sayısı nedir? Her yağmur sonrasında göle dönen üst geçitlerin bakım ve onarımı neden ihmal edilmektedir?
2- Ankara'da kaç adet alt geçit vardır? Alt geçitlerin çöp yığınına dönüşmüş olmasına ve yağmurda göl oluşmasına ne zaman son verilecektir?
3- Ankara'da kaç yerde yürüyen merdiven vardır? Arızalı yürüyen merdivenlerin onarımı neden yapılmamaktadır?
4- Mazgalları çöple dolu alt geçitlerde dilendirilen küçük yaştaki çocukların sağlıklarının da tehlike içinde bulunduğu gerçeği karşısında almayı düşündüğünüz önlemler nedir?"

    Cuma, 20 Şubat 2015 10:38

Bağlantılı Konular