TPIC'ın Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde faaliyet gösterdiği kaç arama sahası vardır?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Başbakana sordu: "Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) bağlı olan ve daha sonra BOTAŞ'a devredilen TPIC'in (Turkish Petroleum International Company Ltd.) alt çalışan şirketlerine bağlı 900'e yakın işçi hakkında iş akdi fesih kararı alınmıştır. TPIC'e alt çalışma yapan ve sözleşmesi yenilenmeyen ya da feshedilen şirketlerde çalışan işçilerin TPIC'in kadrolu işçisi yapılmasına yönelik bir çalışma mevcut mudur?"

Sezgin Tanrıkulu'nun soru önergesi şöyle:

"TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Ahmet DAVUTOĞLU tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Dr. M. Sezgin TANRIKULU
İstanbul Milletvekili

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) bağlı olan ve daha sonra BOTAŞ'a devredilen TPIC'in (Turkish Petroleum International Company Ltd.) alt çalışan şirketlerine bağlı 900'e yakın işçi hakkında iş akdi fesih kararı alınmıştır. 2014 yılının sonunda alınan ve 6 süre ile ertelenen iş akdi fesih kararına rağmen işçilerin iş akdi feshedilmektedir. TPIC'in alt çalışan şirketlerinde görev alan işçilerin mağduriyeti ve mevcut işlerinden olmaları sonucu onlarca aile mağduriyet yaşamaktadır.

Bu bağlamda;

TPIC'ın Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde faaliyet gösterdiği kaç arama sahası vardır? Bu sahalarda kaç kişi çalışmaktadır?
TPIC'e alt çalışma yapan kaç şirket vardır? Bu şirketlerle olan sözleşmelerden feshedilenler hangileridir?
TPIC'e alt çalışma yapan ve sözleşmesi yenilenmeyen ve feshedilen şirketlerde çalışanların sayısı nedir?
TPIC'e alt çalışma yapan ve sözleşmesi yenilenmeyen ya da feshedilen şirketlerde çalışan işçilerin TPIC’in kadrolu işçisi yapılmasına yönelik bir çalışma mevcut mudur?
TPIC'e alt çalışma yapan ve sözleşmesi yenilenmeyen ya da feshedilen şirketlerde çalışan işçilerin 6 ay süre ile ertelenen iş akdi fesih kararı hangi gerekçelerle sürersinden önce işleme konulmuştur? 6 ay süre ile ertelenen iş akdi fesih kararına rağmen, iş akdi feshedilen kaç işçi vardır?"

Anahtar Kelimeler
    Salı, 17 Şubat 2015 16:02

Bağlantılı Konular