"Toplam kaç kişiye İşsizlik Sigortası ödemesi yapılmıştır?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Başbakana sordu: "İşsizlik ödeneği için oluşturulan İşsizlik Sigortası Fonunda biriken toplam tutar 16 Şubat 2015 tarihi itibariyle ne kadardır?"

Sezgin Tanrıkulu'nun soru önergesi şöyle:

"TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Ahmet DAVUTOĞLU tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Dr. M. Sezgin TANRIKULU
İstanbul Milletvekili

1- İşsizlik ödeneği için oluşturulan İşsizlik Sigortası Fonunda biriken toplam tutar 16 Şubat 2015 tarihi itibariyle ne kadardır?
2- İşsizlik Sigortası Fonu'ndan faydalanmak için toplam kaç kişi başvuruda bulunmuştur?
3- Toplam kaç kişiye İşsizlik Sigortası ödemesi yapılmıştır?
4- İşsiz kalan vatandaşlara yapılan ödemeler toplamı ne kadardır?
5- İşsizlik Sigortası Fonu'ndan sanayi ve altyapı teşvik programlarına aktarılan toplam tutar ne kadardır? Bu programlar hangi sanayi ve altyapı projelerini kapsamaktadır?
6- İşsizlik Sigortası Fonu'ndan Kamu Bankalarına yapılan yardımların ve aktarılan transferlerin tutarı ne kadardır?
7- İşsizlik Sigortası Fonu'ndan tahvil piyasalarında değerlendirilen toplam tutar ne kadardır?
8- Tahvil piyasalarında değerlendirilen işsizlik fonlarından elde edilen faiz gelirleri toplamı ne kadardır?"

    Salı, 17 Şubat 2015 15:35

Bağlantılı Konular