"Türkiye'de yılda kaç kutu prozac ilacı satılmaktadır?"

Sezgin Tanrıkulu, Sağlık Bakanı'na sordu: "Prozac ilacını kullanan hastalar sağlık sistemi üzerinden takip edilmekte midir? Prozac ilacını veren doktorlar ve kullanan hastalar kim tarafından denetlenmektedir?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun soru önergesi şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Mehmet  Müezzinoğlu tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Dr. M. Sezgin Tanrıkulu
İstanbul Milletvekili

Basına yansıyan haberlerde Ankara Gazi Hastanesi'nde bir annenin çocuğunu boğarak öldürdüğü yer almaktadır. Haberde ayrıca annenin "Prozac" kullandığı, rahatsızlığının hastanedeki doktorlar tarafından fark edilmediği belirtilmiştir.

Bu bağlamda;
1- Türkiye'de yılda kaç kutu prozac ilacı satılmaktadır?
2- Türkiye'ye kaçak yollardan Prozac ilacı kaç kutu getirilmektedir?
3- Bu tür ilaçları kullanan anne ve babaların çocukları denetim altında tutulmakta mıdır?
4- Prozac ilacını kullanan hastalar sağlık sistemi üzerinden takip edilmekte midir?
5- Prozac ilacını veren doktorlar ve kullanan hastalar kim tarafından denetlenmektedir?
6- Prozac ilacını veren doktorlar ve kullanan hastalar nasıl denetlenmektedir?"

    Cumartesi, 14 Şubat 2015 13:12

Bağlantılı Konular