Öztrak: "Cari açıktaki düzelmenin yarıya yakını altından"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, dolar kurunda son bir ayda yaşanan gelişmelere bağlı olarak, cebinde 10 bin dolar olanın 1.850 TL kazandığını, 10 bin TL'si olanın ise 319 dolar kaybettiğini ifade etti.

Cari açık rakamlarını da değerlendiren Öztrak, cari açıktaki 18,8 milyar dolarlık gerilemenin 7,9 milyar dolarının altın ticaret dengesindeki iyileşmeden kaynaklandığı tespitinde bulundu. Öztrak, üçüncü üç ayda büyümenin yüzde 2'nin altına gerilemesine ve petrol fiyatlarındaki düşmeye rağmen süren cari açığın "ithalata bağımlılığın devam ettiğinin göstergesi" olduğunu söyledi.

Faik Öztrak, dolar kurundaki artışın 438 milyar dolarlık net döviz borcu olan Türkiye'nin kur farkı zararını veya TL cinsinden borç yükünü 87,6 milyar TL artırdığına dikkat çekti.

Son ekonomik verileri yazılı bir açıklamayla değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Türkiye'de kötü yönetimin faturasının vatandaşa çıktığını belirterek, "7 Haziran seçimleri vatandaşın, ekonomiyi yönetme kabiliyetini yitirerek her geçen gün cebinde yeni bir yangın çıkaran iktidardan kurtulması için fırsattır" değerlendirmesinde bulundu.

Faik Öztrak açıklamasında şunları ifade etti:

Cari açıktaki düzelmenin yarıya yakını altından
2014'te cari açık bir önceki seneye göre 18,8 milyar dolar geriledi. Ancak açıktaki düzelmenin 7,9 milyar doları altın ticaret dengesindeki iyileşmeden geliyor. 2014'de cari açıktaki her 100 dolarlık düzelmenin 42 doları altın dengesindeki iyileşmeden geliyor.

Büyümenin üçüncü üç ayda yüzde 2'nin altına gerilemesine ve geçtiğimiz yılın ortasında başlayan petrol fiyatlarındaki düşmeye rağmen süren cari açık, ithalata bağımlılığın devam ettiğini gösteriyor.


Para girişi "Çakıldı"
2014'te asıl kaygı veren gelişme ise cari açığın finansmanında yaşandı. 2014'te cari açık 18,8 milyar dolar gerilerken; aynı dönemde finans hesabından yabancıların Türkiye'ye getirdiği para 29,5 milyar dolar düşmüş. Uluslararası Finans Enstitüsünün rakamlarına göre 2014'te bize benzer ekonomilere yönelen küresel sermaye akımları % 18,5 gerilemiş. Bizde ise düşüş % 41. Türkiye'ye gelen sermayedeki düşüş, benzer ekonomilere göre çok yüksek.

Cari açığın finansman kalitesi bozuluyor
Cari açığın finansman kalitesindeki bozulma da kaygı veriyor. 2014'te Türkiye'ye gelen net doğrudan sermaye yatırımları, her 100 dolarlık cari açığın ancak 12 dolarını kapatabilmiş. Bu son 14 yılın en kötü oranı.

Para kıtken yönetmeyi bilmiyorlar
Bugüne kadar hep dövizin bol ve ucuz olduğu bir dönemde ekonomiyi yöneten AKP, dövizin kıtlaştığı yeni iklimde ekonomiyi yönetemez hale geldi. Döviz bolken yabancılarının risk iştahı, Hükümetin hatalarını örttü. Döviz azalırken daha ihtiyatlı hale gelen yabancılar şimdi daha önce görmedikleri hataları görüyorlar. Böyle bir dönemde ekonomide kurallılığı bozan, kurumları siyasi vesayet altına alan, demokrasi ve özgürlükler üzerinde tehdit algısını artıran her adımın vatandaşa faturası ağır olacaktır. Son bir ayda yaşananlar bunun en canlı örneğidir.

Sorumsuz cumhurbaşkanının ve muktedir olmayan iktidarın faturası 87,6 Milyar TL
Cumhurbaşkanı'nın faizleri düşürme bahanesiyle yarattığı kaos ve bunun karşısında eğilip bükülen hükümet ve kurumlar dolar kurunun son bir ayda yaklaşık 20 kuruş birden sıçramasına neden olmuştur. Bu 438 milyar dolarlık net döviz borcu olan Türkiye'nin kur farkı zararını veya TL cinsinden borç yükünü 87,6 milyar TL artırmıştır.

Dolarak güvenen kazandı, TL'ye güvenen kaybetti
Diğer taraftan, kurda son bir ayda yaşanan gelişmelere bağlı olarak, cebinde 10 bin dolar olan biri 1.850 TL kazanırken, cebinde 10 bin TL olan biri 319 dolar kaybetmiştir.

Düşsün diyerek faizi artırdılar
Düşmeye başlayan gösterge faizler, yönetimin yanlış söylemleri nedeniyle 1,5 puana yakın yükseldi. Dimyat'a pirince giderken, eldeki bulgurdan olundu.

Diğer zamları da tetikler
Geçtiğimiz senenin ortasında 115 dolar civarında olan petrol fiyatları, bugün 55 dolarlara geldi. Dünyada petrol fiyatları yüzde 51,5 gerilerken; bizde benzinin pompa fiyatı sadece yüzde 14 düştü. Dolardaki artış, akaryakıt fiyatları üstünde etkisini göstermeye başladı, elektronik ve otomotiv olmak üzere ithalat bağımlılığı yüksek sektörlerdeki zamları da tetikleyecektir. Bu, 2015 enflasyon hedefleri ve faizlerin düşmesi açısından sıkıntıyı artıracak bir durumdur.

İşsizlik artıyor; Hükümet milletle alay ediyor
İşsizlik de hızla artıyor.  2015'in Ocak ayı itibariyle İşsizlik Sigortasından yararlananların sayısı geçen yıla göre yüzde 23,3 artarak 321 bini aşmıştır. Ülkede İşsizliğin artmaya devam edeceği ortadayken, AKP Hükümeti yabancıların Türkiye'de çalışmasının önünü açmaya çalışıyor. Başbakan Avrupa'daki işsizleri Türkiye'ye çağırıyor. İş arayan her 5 gençten birine iş veremeyen, kendi öğretmenlerine, üniversite mezunlarına iş bulamayan Türkiye, şimdi yabancılara iş verecek düzenlemelerin önünü açmaktadır. Bu milletle açıkça alay etmektir.

7 Haziran bir fırsat
7 Haziran her gün vatandaşın cebinde yeni bir yangın çıkaran bu iktidardan kurtulmak için fırsattır. Çözüm, kayıtsız şartsız demokrasidir. Çözüm, şeffaf ve hesap verir bir yönetim anlayışının yeniden inşasıdır. Çözüm, yarışmacı bir ekonomidir. Çözüm, büyümenin nimetlerinden herkesin eşit yararlandığı kapsayıcı bir büyüme modelidir. Bunu Türkiye'de yapabilecek yegane güç Cumhuriyet Halk Partisi'dir."

Anahtar Kelimeler
    Cuma, 13 Şubat 2015 16:38

Bağlantılı Konular