Tanrıkulu askerde intihar olaylarını Adalet Bakanı Bozdağ'a sordu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından yanıtlanması istemiyle soru önergesi verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun yazılı soru önergesi şöyle:

"TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA

Aşağıda yer alan soruların, Adalet Bakanı Sn. Bekir BOZDAĞ tarafından yazılı olarak cevaplanmasını arz ederim.

Dr. Sezgin Tanrıkulu
İstanbul Milletvekili

Bakanlığınızca hazırlanan "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesine İlişkin Eylem Planı", 24/02/2014 tarihli ve 2014/5984 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilmiş olup; bu karar 01/03/2014 tarihli ve 28928 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanmıştır.

Plan çerçevesinde öncelikli olarak "Yaşama Hakkı İhlâllerinin Önlenmesi" başlığına yer verilmiş olup; bu başlık altında birinci sırada "Askerde İntihar Olaylarının Önlenmesi ve Etkin Şekilde Soruşturulması" sayılmış; bu kapsamda çeşitli Bakanlık ve kurumlara sorumluluklar yüklenerek anılan sorunun çözümlenmesi için projeler öngörülmüştür.
Askerde İntihar Olaylarının Önlenmesi ve Etkin Şekilde Soruşturulması başlığı altında sıralanan açıklama, faaliyetler ve sorumlu kurumlara yönelik olarak;

1- Açıklama ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesine yönelik resmi görevlendirmeler yapılmış mıdır?
2- Planın kabul edildiği Şubat 2014’ten bu yana özellikle Askerde İntihar Olaylarının Önlenmesi ve Etkin Şekilde Soruşturulması altında sayılan faaliyet ve açıklamalardan hangileri gerçekleştirilmiştir?
3- Adı geçen başlık için ne kadar bütçe ayrılmıştır?
4- Bu başlık altında gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili olarak herhangi bir niceliksel değerlendirme yapılmış mıdır? Yapılmışsa sonuçlar nelerdir?

    Çarşamba, 04 Şubat 2015 11:48

Bağlantılı Konular