"Numune Hastanesi'nde yangın merdivenlerine çıkabilecekleri kapılara zincir ve asma kilit vurulduğu doğru mudur?"

Levent Gök, Sağlık Bakanı'na sordu: "İnsan sağlığı ile doğrudan ilgili bir kurumun, bir felaket anında tahliyeyi kolaylaştıracak, olası bir yangından kaçışı sağlayacak çıkış merdivenlerini kolay kullanılır halde tutması gerekirken, şaşırtıcı bir biçimde kullanılamaz duruma getirmiş olmasının sorumlularını araştıracak mısınız? Bu konuda ilgililere bir talimat verecek misiniz?"

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök'ün soru önergesi şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Mehmet Müezzinoğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını, Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince arz ederim. 27.01.2015

Levent Gök
Ankara Milletvekili
CHP Grup Başkanvekili

1- Numune Hastanesi'nde, olası bir yangın ya da acil durumda personelin, hastaların, hasta yakınlarının ve herhangi bir nedenle mahalde bulunan vatandaşların yangın merdivenlerine çıkabilecekleri kapılara zincir ve asma kilit vurulduğu doğru mudur? Doğru ise bu işlemin gerekçesi nedir?
2- Yangın merdivenlerine çıkış kapılarının kilitli ve zincirli olması ve zincirlere asma kilit takılmış olması ve kapı açma kollarının çıkarılması bir talimata bağlı olarak mı gerçekleştirilmiştir? Uygulama talimatını kim vermiştir?
3- İnsan sağlığı ile doğrudan ilgili bir kurumun, bir felaket anında tahliyeyi kolaylaştıracak, olası bir yangından kaçışı sağlayacak çıkış merdivenlerini kolay kullanılır halde tutması gerekirken, şaşırtıcı bir biçimde kullanılamaz duruma getirmiş olmasının sorumlularını araştıracak mısınız? Bu konuda ilgililere bir talimat verecek misiniz?"

    Salı, 27 Ocak 2015 13:38

Bağlantılı Konular