"Toplumsal olaylarda kullanılan silahlar için ne kadar alım yapılması planlanmaktadır?"

Veli Ağbaba, 2015 yılı için alınması öngörülen gaz fişeği, ses bombası, biber gazı miktarlarını Başbakan Davutoğlu’na sordu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın soru önergesi şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Veli Ağbaba
Malatya Milletvekili

1- 2015 yılı için Emniyet Genel Müdürlüğü gaz fişeği, ses bombası, biber gazı gibi toplumsal olaylarda kullanılan silahlar için ne kadar alım yapılması planlanmaktadır?
2- Alıncak bu silahlar için hangi firmalarla görüşülmüştür? İhale ne şekilde gerçekleşecektir? Bugüne kadar herhangi bir teklif verilmiş midir? Verilmişse kim tarafından ve ne kadardır?
3- Hükümetinizin bu konuda ayırdığı bütçe ne kadardır?
4- Kamuoyu da dile getirilen, bu silahların sağlık için gerekli Şartları taşımadığı ve bireylerin sağlığını olumsuz yönde etkileyeceğine ilişkin iddialarla ilgili olarak Hükümetinizin bu silahlarda aradığı şartlar nedir? Bunlara ve içerdikleri zararlı maddelere ilişkin hangi standartlar uygulanmaktadır?
5- Mevcut silahların sahip olduğu standartlar ile 2015 alımlarının şartnamesinde öngörülen standartlar nelerdir? Bunlar Arasında farklılık söz konusu mudur? Bu standartlar belirlenirken halk sağlığı açısından hangi kurum ve kuruluşların görüşü alınmıştır?
6- Bugüne kadar bu silahların kullanılması dolayısıyla vücut bütünlüğü ihlal edilen yurttaşların açtığı davalarda ne kadar tazminat ödenmiştir? Konuyla ilgili alınması düşünülen önlemler nelerdir?"

    Salı, 27 Ocak 2015 13:03

Bağlantılı Konular