Gök: "Başarısız bulunan öğrencilerle ilgili nasıl bir motivasyon çalışması öngörülmektedir?"

Levent Gök,karne alan öğrencilerden başarısız olanların durumlarının araştırılarak motivasyonlarının sağlanması ve okullarla ilgili başta öğretmen açığı olmak üzere eksikliklerin nasıl tamamlanacağı konularını Başbakan Davutoğlu'na sordu.

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök'ün soru önergesi şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Ahmet Davutoğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını, Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince arz ederim. 26.01.2015

Levent Gök
Ankara Milletvekili
CHP Grup Başkanvekili

2014-2015 Eğitim Öğretim yılında karne tatilinin yaşanmakta olduğu bugünlerde başarı sevincini yaşayan çocuklarımızın yanı sıra çok sayıda çocuğumuzun aileleriyle başarısızlık üzüntüsü yaşadığı bilinmektedir.

Bu bağlamda;

1- Bu eğitim öğretim yılı ilk yarısında yurt ölçeğinde ilkokul sayısı, ortaöğretim okulu sayısı ve öğrenci sayısı nedir?
2- İlkokullar ve ortaöğretim okulları için başarı ortalaması nasıldır? Öğrencilerin kaçta kaçı başarılı bulunmuştur?
3- Başarılı bulunmayan öğrencilerin uygulanan eğitim sistemi ile uyum sağlayıp sağlamadığı araştırılmış, ölçülmüş müdür?
4- Başarısız bulunan öğrencilerin beslenme imkân ve alışkanlığı araştırılmış mıdır, araştırılacak mıdır?
5- Başarısız bulunan öğrencilerin ailesi ile ilgili işsizlik sorunu var mıdır? Bu konuda elinizde veri bulunmakta mıdır?
6- Başşarısız bulunan öğrencilerin ders gördükleri sınıflarda öğrenci mevcudu ne kadardır?
7- Başarısız bulunan öğrencilerle ilgili nasıl bir motivasyon çalışması öngörülmektedir?
8- Atanamayan öğretmen sayısı ne kadardır? İlkokul ve Ortaöğretim okullarında öğretmen eksikliği nedeniyle boş geçen ders sayısı nedir?
9- Baraka dersliklerde eğitim öğretim süren kaç okulumuz vardır?
10- Aidat parası vermedikleri için karne verilmeyen öğrenci sayısı nedir? Bu uygulamayı onaylıyor musunuz?
11- Doğu ve Güneydoğu kırsalından ülkemizin batı ve Karadeniz illerine mevsimlik tarım işçisi olarak göçen aileleriyle gelerek okullarından ayrılan öğrenci sayısı nedir? Bu çocukların eğitimlerindeki eksiklik nasıl giderilmektedir?
12- Milli Eğitim uygulamalarımızın ilk ve ortaöğretim çağındaki çocuklarımız için yeterli olduğuna inanıyor musunuz? Eksiklerin giderilmesi için nasıl bir çalışma yürütülmektedir?"

    Pazartesi, 26 Ocak 2015 15:17

Bağlantılı Konular