"Atatürk Havalimanı'na yeni dış hatlar terminali inşa edilecek olmasının nedeni nedir?"

Sezgin Tanrıkulu, Başbakana sordu: "Üç yıl sonra tarifeli uçuşlara kapatılacağı açıklanan Atatürk Havalimanı'na 112,2 Milyon Euro - 316 milyon TL.- bedelle yeni dış hatlar terminali inşa edilecek olmasının nedeni nedir?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun soru önergesi şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Dr. M. Sezgin Tanrıkulu
İstanbul Milletvekili

1- Üç yıl sonra tarifeli uçuşlara kapatılacağı açıklanan Atatürk Havalimanı'na 112,2 Milyon Euro - 316 milyon TL.-  bedelle yeni dış hatlar terminali inşa edilecek olmasının nedeni nedir?
2- 3. havalimanının işletmeye açılması sonrası tarifeli uçuşlara kapatılacak olan Atatürk Havalimanı'nın 2018 sonrası hangi amaçla kullanılacaktır?
3- 112,2 milyon Euro yatırım maliyetine sahip ilave dış hatlar terminal projesinin sadece3 yıllık kullanım ömrüne sahip olacağı dikkate alındığında projenin devlet kaynaklarında oluşturacağı zararın tutarı ne kadardır?
4- Kapanacak denilen havalimanına 112,2 Milyon Euro tutarında yatırım yapılmasında kamunun menfaatleri bulunmakta mıdır; bulunmaktaysa sözkonusu menfaatler nelerdir?
5- 3. Havalimanı projesinin uygulanmasının mümkün olmadığı anlaşıldığı için mi Atatürk Havalimanı'na yeni yatırımlar yapılmaktadır?
6- Sözkonusu 112,2 Milyon Euro bedelli projenin üstlenicisi firma/firmalar hangileridir?
7- Atatürk Havalimanı'na ek dış hatlar terminal yatırımı, "işletme süresi, yatırım tutarı, risk paylaşımı, imtiyaz hukuku ve ülke menfaati gibi kriter ve planlamalar da dikkate alınarak etüt edilmiş midir?
8- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı bu yönde bir Etüd Raporu hazırlamış mıdır? Ya da hazırlatmış mıdır? hazırlamış ya da hazırlatmışsa Etüd Raporu nun tam metni nedir?"

    Pazartesi, 26 Ocak 2015 10:34

Bağlantılı Konular