"Bakanlığınızın Nasuh Akar Mahallesi Ziya Bey Caddesi'nde bulunan binalarda kaç adet lojmanı vardır?"

Sezgin Tanrıkulu, İçişleri Bakanı'na sordu: "Bu lojmanlarla ilgili olarak hazırlanan bilirkişi raporunda A blokta yer alan binalardan hazineye ait 25 adet dairenin 20'sinin İçişleri Bakanlığı'na, 5'inin Başbakanlığa tahsisli olduğu iddiası doğru mudur?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun soru önergesi şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Efkan Ala tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Dr. M. Sezgin Tanrıkulu
İstanbul Milletvekili

1- Bakanlığınızın Nasuh Akar Mahallesi Ziya Bey Caddesi'nde bulunan binalarda kaç adet lojmanı vardır?
2- Bu lojmanlarla ilgili olarak hazırlanan bilirkişi raporunda A blokta yer alan binalardan hazineye ait 25 adet dairenin 20'sinin İçişleri Bakanlığı'na, 5'inin Başbakanlığa tahsisli olduğu iddiası doğru mudur?
3- Binadaki Bakanlığa tahsisli lojman sayısı nedir?
4- Bu lojmanlar kimlere tahsislidir? Emekli olduğu halde bu lojmanlarda oturanlar var mıdır?
5- Bu lojmanlardan içinde oturan kamu görevlilerine satılan var mıdır? Varsa kimlere ve ne kadara satılmıştır?"

    Çarşamba, 21 Ocak 2015 09:50

Bağlantılı Konular