Tanrıkulu: "Ülkemizde mahkeme kararı olmadan (Yasa Dışı) telefon dinlenmesi yapılmış mıdır?"

Sezgin Tanrıkulu Başbakan Davutoğlu'na sordu: "2010–2015 yılları arasında ülkemizde mahkeme kararıyla gerçekleşen telefon dinlemesi sayısı ve hukuki sebepleri nelerdir?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun yazılı soru önergesi şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Dr. M. Sezgin Tanrıkulu
İstanbul Milletvekili

Toplumun her kesiminde yoğun tepkiye neden olan telefon dinlemeleri konusundaki belirsizlik ve hukuk dışı uygulamalar devam etmektedir.  Anayasamızın haberleşme hürriyeti ile ilgili 22. maddesi herkesin haberleşme özgürlüğüne sahip olduğunu belirtir ve bu özgürlüğün temelinin gizlilik olduğunu vurgular. Benzer şekilde, Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) yer alan özel hayatın korunmasıyla ilgili düzenlemelerde izinsiz biçimde görüşmelerin kaydedilmesini, bu kayıtların yayınlanmasını açıkça suç kabul edilmektedir.

Konuyla ilgili olarak;
1- 2010–2015 yılları arasında ülkemizde mahkeme kararıyla gerçekleşen telefon dinlemesi sayısı ve hukuki sebepleri nelerdir?
2- Dinlenmeye ilişkin olarak ilgili mahkemelere talepler hangi kurum/kurumlar tarafından yapılmıştır? Dinlenenler kimlerdir?
3- 2010–2015 yılları arasında ülkemizde mahkeme kararı olmadan (Yasa Dışı) telefon dinlenmesi yapılmış mıdır?
4- Yapılmış ise, sayısı nedir? Dinlenme kim ve kimler tarafında yapılmıştır? Dinlenenler kimlerdir?
5- Belediye Başkanları, Hakimler, Savcılar, Emniyet Müdürleri ve Emniyet Daire Başkanları ve kamu kurum ve kuruluşların üst düzey yöneticileri, sendika başkanlarının telefon dinlenmesi yapılmış mıdır?
6- Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK), cumhuriyet savcısı dinlemeler sonunda suç delili bulunmadıysa, bunu 15 gün içinde ilgili kişiye "telefonlarınız dinlenmiştir, suç unsuru bulunamamıştır" yönünde bilgi verilmesini öngörmektedir. Dinleme sonucunda suç unsuru bulunmayan kaç kişiye telefonların dinlendiği yönünde bilgi verilmiştir? Verilmediyse sorumlular hakkında neden işlem yapılmamıştır?
7- Yargıtay'ın, genel dinleme-izleme yapılmayacağı konusundaki kararı bilinmektedir. 2010–2015 tarihleri arasında genel dinleme yapılmış mıdır? Yapıldıysa kimler dinlenmiştir? Yapıldıysa sorumluları hakkında yapılan işlemler nelerdir?
8- Telefonu dinlenen veya teknik takip altında olan muhalefet partisi yöneticileri, Milletvekilleri ve Belediye Başkanları, Savcılar, Hakimler ve Emniyet Mensupları bulunmakta mıdır? Bu kişiler kimlerdir? Takip edilme veya dinlenme gerekçeleri nelerdir?"

    Perşembe, 22 Ocak 2015 09:11

Bağlantılı Konular