Gök, engelli istihdamına ilişkin son durumu Başbakan Davutoğlu'na sordu

Levent Gök: "Engelliler hangi bakanlıklara bağlı kurum ve kuruluşlarda istihdam edilecektir? Yeni yıl için Tercih Kılavuzu hazırlanmış mıdır? Engelliler kaç tercih yapabileceklerdir?"

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök'ün yazılı soru önergesi şöyle;

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Ahmet Davutoğlu  tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını, Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince arz ederim. 14.01.2015

Levent Gök
Ankara Milletvekili
CHP Grup Başkanvekili

2014 yılında yapılan engelli memur sınavı sonucunda 2014 Ağustos Tercih Kılavuzunda yer alan 3 bin 138 engelli istihdamına ilişkin açıklamanın engelli yurttaşlarımızca yetersiz bulunması üzerine gelişen olaylarda 4 engelli vatandaşımız  engelli istihdam  sayısının artırılması amacıyla açlık grevine başlamışlardır.

Verilen sözlere, yapılan açıklamalara rağmen, o günden bu yana engelli vatandaşlarımızın istihdamı konusundaki sorunlar giderilmemiştir

Bu bağlamda;
1- Türkiye'de engelli vatandaşlarımızın sayısı nedir?
2- Çalışabilir konumdaki engelli vatandaşlarımızın sayısı nedir?
3- Halen istihdam edilmiş bulunan engelli vatandaşlarımızın engelli ve çalışabilir engelli vatandaşlarımıza oranı nedir?
4- 2014 yılında işe yerleştirilen engelli vatandaşımızın sayısı nedir?
5- İçinde bulunduğumuz 2015 yılında kaç engelli vatandaşımızın istihdam edilmesi planlanmıştır?
6- Engelliler hangi bakanlıklara bağlı kurum ve kuruluşlarda istihdam edilecektir? Yeni yıl için Tercih Kılavuzu hazırlanmış mıdır? Engelliler kaç tercih yapabileceklerdir?"

    Çarşamba, 14 Ocak 2015 11:57

Bağlantılı Konular