"Demir Yolları Genel Müdürlüğünde bürokrat atamaları hangi kriterlere göre yapılmaktadır?"

Tanrıkulu Başbakan Davutoğlu'na sordu: "Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğünde, bürokratların, "ağzı bozuk", "olumsuz", "pasif", "görevden alınmasında fayda var" gibi bilgi notları ile fişlendiği iddiası doğru mudur?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun yazılı soru önergesi şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Dr. M. Sezgin Tanrıkulu
İstanbul Milletvekili

Basına yansıyan haberlere göre, Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü'nde gizli bir komisyonun ve danışmanların, Gezi Parkı Eylemlerine, muhalefet partilerine destek veren bürokratların tespit edilmesi amacıyla genel müdür yardımcıları, danışmanlar, daire başkanları ve bölge müdürlerinden oluşan 37 üst düzey bürokratla ilgili olarak bir "fişleme" çalışması yaptığı iddia edilmektedir. Haberde, bürokratların "ağzı bozuk", "olumsuz", "pasif", "görevden alınmasında fayda var" gibi bilgi notları ile fişlendiği belirtilmiştir.

Bu bağlamda;

1- Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğünde Gezi Parkı Eylemlerine, muhalefet partilerine destek veren bürokratların tespit edilmeye çalışıldığı iddiası doğru mudur?
2- Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğünde bürokratları komisyon ve danışmanların fişlediği iddiası doğru mudur?
3- İddia doğru ise, fişleme yapan komisyon üyeleri ve danışmanlar kimlerdir?
4- İddia doğru ise, fişlemenin gerekçesi nedir?
5- Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğünde, bürokratların, "ağzı bozuk", "olumsuz", "pasif", "görevden alınmasında fayda var" gibi bilgi notları ile fişlendiği iddiası doğru mudur?
6- Demir Yolları Genel Müdürlüğünde bürokrat atamaları, AKP Hükümeti'nin belirlediği siyasi kriterlere göre mi yapılmaktadır?
7- Demir Yolları Genel Müdürlüğünde bürokrat atamaları hangi kriterlere göre yapılmaktadır?
8- Demir Yolları Genel Müdürlüğünde bürokrat atamalarında adayların yeterliliği nasıl ölçülmektedir?"

    Salı, 13 Ocak 2015 16:27

Bağlantılı Konular