Tanrıkulu: "Kişisel verileri kayıt altına alacak kurul kim tarafından denetlenecektir?"

Sezgin Tanrıkulu, Başbakana sordu: "Kişisel Verilerin Korunması" Kanun Tasarısı düzenlemesinin toplumda herkesin fişlenmesine olanak sağlayacağı iddiası doğru mudur?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun soru önergesi şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Dr. M. Sezgin Tanrıkulu
İstanbul Milletvekili

Hükümetin AB uyum yasaları çerçevesinde TBMM'ye getirdiği "Kişisel Verilerin Korunması" Kanun Tasarısının devlet eliyle herkesin fişlenmesine yol açacağı iddia edilmektedir. Düzenlemede her türlü bilginin kayıt altına alınacağı bir kurul oluşturulması öngörülmektedir.

Bu bağlamda;
1- "Kişisel Verilerin Korunması" Kanun Tasarısı düzenlemesinin toplumda herkesin fişlenmesine olanak sağlayacağı iddiası doğru mudur?
2- Kişisel verileri kayıt altına alacak kurul kim tarafından denetlenecektir?
3- Tasarı ile ırk, etnik köken, siyasi düşünce, din, mezhep, dernek ve sendika üyeliği, sağlıkla ilgili verilerin kayıt altına alınabileceği iddiası doğru mudur?
4- İddalar doğru ise, özel hayatın gizliliği, düşünce ve inanç özgürlüğü gibi anayasal haklar nasıl korunacaktır?
5- Kurulun üyelerini TBMM'nin seçmemesinin sebebi nedir?"

    Pazar, 11 Ocak 2015 12:49

Bağlantılı Konular