Tanrıkulu: "TOKİ'ye kamu alacaklarının ödenmemesinin sebebi nedir?"

Sezgin Tanrıkulu Başbakan Davutoğlu'na sordu: "TOKİ'nin Kaçak Saray inşaatı nedeniyle 409 milyon lira, Sağlık Bakanlığı'ndan 536 milyon lira Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 634 milyon TL, Kuzey Ankara Kent Girişi Projesi'nden 825 milyon TL, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 479 milyon TL, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nden 555 milyon TL tutarında alacağı olduğu iddiası doğru mudur?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun yazılı soru önergesi şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Dr. M. Sezgin Tanrıkulu
İstanbul Milletvekili

Basına yansıyan haberlere göre, Toplu Konut İdaresinin, Ak Saray'a harcadığı 409 milyon lira ve diğer kamu alacaklarını alamadığı, bu yüzden projeleri geç teslim edince 128 milyon TL tazminat ödediği iddia edilmektedir. Sayıştay'ın TOKİ ile ilgili denetim raporunda yer alan bilgilere göre 2010 yılında 5 bin 136 adet olan toplam dava sayısı, Haziran 2014 itibarıyla de 39 bin 434 adete ulaşmıştır. Sayıştay'a göre, davalardaki artışın en önemli sebebi, TOKİ'nin satışını gerçekleştirdiği konut ve ticari ünitelerin, idareden veya yapımcı firmalardan kaynaklanan sıkıntılar nedeniyle alıcılara teslim edilememesinden kaynaklanmaktadır. Geç teslimler nedeniyle açılan davalar sonucunda TOKİ 2009-2014 yılları arasında toplam 128 milyon TL tazminat ödemiştir. TOKİ ihalelerinde maliyetlerin sağlıklı olarak belirlenmediği ve gerçek durumu yansıtmadığı değerlendirmesini yapan Sayıştay Raporunda, "Bu nedenle tekliflerin değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılması sonrasında sıkıntıya düşen yükleniciler nedeniyle fesih edilen işlerde artış yaşandı" ifadelerine yer verilmiştir. TOKİ, 21 Temmuz 2014 itibarıyla, 275 yüklenici firmaya ait 2.3 milyar liralık icra takibi başlatmıştır. TOKİ'nin eksik ve kusurlu işleri nedeniyle açılan davalar sonucunda, 2011'de 73 bin lira olan eksik ve kusurlu işler için ödenen tazminat tutarı, 2012'de 2.1 milyon lira, 2013'te 1.7 milyon lira, 2014 Haziran ayı itibarıyla da 2.9 milyon lira olarak gerçekleşmiştir. TOKİ'nin Haziran 2014 itibarıyla kamu ile yaptığı protokoller kapsamında için toplam ihale bedeline göre alacak tutarı 12.7 milyar lira, ödenen hak edişlere göre alacak tutarı ise 3,5 milyar lira olarak gerçekleşmiştir. TOKİ'nin Kaçak Saray inşaatı nedeniyle 409 milyon lira, Sağlık Bakanlığı'ndan 536 milyon lira, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 634 milyon TL, Kuzey Ankara Kent Girişi Projesi'nden 825 milyon TL, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 479 milyon TL, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nden 555 milyon TL tutarında alacağı bulunmaktadır.

Bu bağlamda;

1- TOKİ'nin Kaçak Saray inşaatı nedeniyle 409 milyon lira, Sağlık Bakanlığı'ndan 536 milyon lira Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 634 milyon TL, Kuzey Ankara Kent Girişi Projesi'nden 825 milyon TL, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 479 milyon TL, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nden 555 milyon TL tutarında alacağı olduğu iddiası doğru mudur?
2- İddia doğru ise TOKİ'ye kamu alacaklarının ödenmemesinin sebebi nedir?
3- TOKİ'nin kamu ile yaptığı protokoller kapsamında ölçüsüz bir şekilde kullanıldığı iddiası doğru mudur?
4- Kamu kurumlarının TOKİ'ye kaynak bulunmadan, ödenek olmadan iş yaptırdığı iddiası doğru mudur?
5- TOKİ'nin satışını gerçekleştirdiği konut ve ticari ünitelerin, alıcılara teslim edilmemesinin, geç teslim edilmesinin sebebi nedir?
6- TOKİ ihalelerinde maliyetlerin sağlıklı olarak belirlenmediği ve gerçek durumu yansıtmadığı iddiası doğru mudur?
7- İdda doğru ise, TOKİ'nin maliyetleri sağlıklı olarak belirleyememesinin sebebi nedir?
8- TOKİ, 21 Temmuz 2014 itibarıyla, 275 yüklenici firmaya ait 2,3 milyar liralık icralık olmasının sebebi nedir?"

    Cumartesi, 10 Ocak 2015 12:33

Bağlantılı Konular