Gök, "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu"nu yorumladı

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, hükümetin uzun süre üzerinde çalıştıktan sonra TBMM'ye sevk ettiği "Kişisel Verilerin Korunması Kanun Tasarısını" yorumlarken "muhaberat devleti" ve "devlet eliyle fişleme" uyarısı yaptı.

Getirilmek istenen söz konusu düzenlemenin AB Uyum yasaları çerçevesinde sunulmasının gerçekçi olmadığını kaydeden Gök, "Bırakın AB'ye uyumu, bu tasarı temel hak ve hürriyetlerin tamamına aykırıdır" diye konuştu. Düzenlemeye karşı diğer siyasi partiler, STK ve aydınların ortak bir demokrasi mücadelesi vermesi gerektiğini savunan Gök şunları söyledi:

Devlet eliyle fişleme
"Sevk edilen tasarıyla birçok yeni düzenleme getirilmek kaydıyla hemen hemen herkesin devlet eliyle fişlenmesi söz konusu oluyor. Çok ilginçtir ki, bunu da 'kişisel verilerin güvenliği' gerekçesiyle yapıyorlar. Devletin asıl görevi bu fişlemeleri ortadan kaldırmak iken; şimdi 'fişlemeyi' devlet eliyle meşru hale getirmeye çalışıyorlar.

MİT'e, Jandarma'ya geniş yetkiler
Getirilen tasarı ile bu konularda jandarmaya, MİT'e geniş yetkiler tanınıyor. Bu şekilde herkesin her türlü bilgisinin kayıt altına alınacağı bir kurul oluşturuluyor. Bu kurulda çalışan kişileri de atama yetkisi de hükümet veriliyor.

Muhalefeti takip ve sindirme
Böyle bir tabloda; yaptığı uygulamaları ile zaten her türlü antidemokratik girişimlerin içeresinde olan hükümetin muhalefeti sindirme, baskı altına alma ve takip etmek gibi ancak ve ancak muhaberat devletlerinde görülebilecek bir uygulama içerisine gireceği anlaşılıyor. Yani aslında Türkiye bir muhaberat devletine dönüştürülmeye çalışılıyor.

AB'ye uyumla ilgisi yok
Tasarıdaki düzenlemeleri güya AB uyum yasaları çerçevesinde göstermek istiyorlar. Bu bir kandırmacadır. Çünkü gerçekte getirilen düzeleme bu kapsamın çok çok dışındadır. Türkiye'de herkesin kişisel bilgilerinin kayıt altına alınması sonucunu doğuracak olan bu yasa birakın AB'ye uyumu, temel hak ve hürriyetlerin tamamına aykırıdır.

Topyekün bir mücadele
Şimdi elbette daha dün TBMM'ye sevk edilen bir tasarıyla karşı karşıyayız. Biz Anamuhalefet Partisi olarak elbette TBMM zemininde gerek komisyon aşaması, gerek Genel kurul olmak üzere Meclis platformundaki mücadelemizi eksiksiz şekilde vereceğiz. Ancak bu yetmez. Burada tüm toplumu ilgilendiren böylesi bir düzenlemeye karşı tüm TSK'ların, aydınların, diğer siyasi oluşumların, kısacası herkesin ortak katkısıyla bir demokrasi mücadelesi verilmesine ihtiyaç vardır."

Anahtar Kelimeler
    Cumartesi, 27 Aralık 2014 15:56

Bağlantılı Konular