"TİB'de yaşanan güvenlik açığı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında ne tür bilgilere ulaşılmıştır?"

Sezgin Tanrıkulu Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Elvan'a sordu: "TİB tarafından tutulan kayıtların GSM şirketleri tarafından tutulmaması yönünde yazının veya talimatın GSM şirketlerine gönderildiği iddiası doğru mudur?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun yazılı soru önergesi şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Dr. M. Sezgin Tanrıkulu
İstanbul Milletvekili

17 Aralık Yolsuzluk ve Rüşvet Operasyonu sonrasında yasadışı dinlemelerin saptanması için Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nda başlatılan incelemelerde 300 trilyon belgeye sığacak kapasitede dinleme yapıldığı ancak bu dinleme dosyalarına ulaşılamadığı, TİB'deki kablo sisteminin dahi çözülemediği, hangi kablolama işleminin neden yapıldığının anlaşılamadığı iddiaları basına yansımıştır. Bunun üzerine TİB'in Ankara-Gölbaşı'ndaki binasının kullanılmaması ve hatta "gömülmesi" önerisinin gündeme geldiği iddia edilmektedir. TİB sisteminde güvenlik açığı olduğu ve mesai saatleri dışında gelen dinleme taleplerinin sisteme uzaktan erişimle gerçekleştirilebildiği, binadaki çanak antenler üzerinden de söz konusu verilerin farklı noktalara iletilebildiği de basına yansıyan bilgiler arasındadır. Ayrıca müfettişlerin TİB tarafından daha önce GSM firmalarına gönderilen özel bir yazıyla, teknik dinleme yapılan hedef kişilere ait hatlar ve numaralarla ilgili kurumca (TİB) kayıt tutulduğu, bu nedenle servis sağlayıcı firmaların kayıt tutmasına gerek olmadığı yönünde talimat verildiği ortaya çıkmıştır. Böylece kayıtların yalnızca TİB tarafından tutularak istenilen şekilde biçimlendirme yapılmasının sağlandığının belirlendiği de basına yansımıştır. Söz konusu olay, vahim bir skandaldır. Anılan olay, TİB'in kimin kontrolünde olduğunu, dinleme faaliyetinin nasıl bir boyuta vardığını, devlet ve yurttaşlarla ilgili kayıtların hangi maksatla ve kimler tarafından kullanıldığına dair telafisi imkansız bir şaibeyi ortaya koymuştur.

Bu bağlamda;
1- 17 Aralık Yolsuzluk ve Rüşvet Operasyonu sonrasında yasadışı dinlemelerin saptanması için Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nda başlatılan incelemelerde 300 trilyon belgeye sığacak kapasitede dinleme yapıldığı ancak bu dinleme dosyalarına ulaşılamadığı, TİB'deki kablo sisteminin dahi çözülemediği, hangi kablolama işleminin neden yapıldığının anlaşılamadığı iddiaları doğru mudur?
2- TİB'in Ankara-Gölbaşı'ndaki binasının boşaltılacağı veya yıkılacağı iddiası doğru mudur? İddia doğru ise, gerekçeleri nelerdir?
3- TİB sisteminde güvenlik açığı olduğu ve mesai saatleri dışında gelen dinleme taleplerinin sisteme uzaktan erişimle gerçekleştirilebildiği iddiası doğru mudur?
4- Ayrıca ilgili binadaki çanak antenler üzerinden de söz konusu verilerin farklı noktalara iletilebildiği iddiası doğru mudur?
5- TİB'in yaptığı dinleme kayıtları dışarıya sızmış mıdır? Bu sızıntıyı gerçekleştirenler hakkında işlem yapılmış mıdır ya da yapılacak mıdır?
6- TİB tarafından tutulan kayıtların GSM şirketleri tarafından tutulmaması yönünde yazının veya talimatın GSM şirketlerine gönderildiği iddiası doğru mudur?
7- İddia doğru ise, TİB tarafından tutulan kayıtların GSM şirketleri tarafından tutulmaması yönündeki yazı veya talimat kimin emriyle, hangi maksatla GSM şirketlerine gönderilmiştir? Bu durumda, kayıtların yalnızca TİB tarafından tutularak istenilen şekilde biçimlendirme yapılmasının sağlandığının belirlendiği iddiası doğru mudur?
8- TİB binasına döşenen kabloların hangi maksatla döşendiğinin anlaşılamadığı iddiası doğru mudur?
9- TİB'de yaşanan güvenlik açığıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında ne tür bilgilere ulaşılmıştır?"

    Cuma, 26 Aralık 2014 16:40

Bağlantılı Konular