"Kültür ve Turizm Bakanlığında yöneticiler mevzuatı uygulamak yerine, neden, personeli tehdit etmektedir?"

Sezgin Tanrıkulu, Kültür ve Turizm Bakanı'na sordu: "Kültür ve Turizm Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkan Vekilinin personele, "Herkes kadın - erkek ilişkilerine dikkat etsin. Ahlaksızlık yaparsanız, kafanızı koparırım, sizi sürerim. Kadınla erkeği bir arada görmeyeceğim." dediği iddiası doğru mudur?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun soru önergesi şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Dr. M. Sezgin Tanrıkulu
İstanbul Milletvekili

Basına yansıyan haberlere göre Kültür ve Turizm Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkan Vekilinin 9 Aralık 2014 tarihinde tüm personele, "Herkes kadın - erkek ilişkilerine dikkat etsin. Ahlaksızlık yaparsanız, kafanızı koparırım, sizi sürerim. Kadınla erkeği bir arada görmeyeceğim." dediği iddia edilmektedir.

Bu bağlamda;
1- Kültür ve Turizm Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkan Vekilinin personele, "Herkes kadın - erkek ilişkilerine dikkat etsin. Ahlaksızlık yaparsanız, kafanızı koparırım, sizi sürerim. Kadınla erkeği bir arada görmeyeceğim." dediği iddiası doğru mudur?
2- İddai doğru ise, Kültür ve Turizm Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkan Vekilinin personeli uyarmasının gerekçesi nedir?
3- Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda tüm personel kadın-erkek ilişkilerine dikkat etmesi için uyarılmış mıdır?
4- Kültür ve Turizm Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkan Vekilinin kadın-erkek ilişkileri uyarısı Bakanlık politikası mıdır?
5- Kültür ve Turizm Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkan Vekilinin personele "ahlaksızlık yaparsanız, kafanızı koparırım, sizi sürerim" demesi ile ilgili soruşturma başlatılmış mıdır ya da başlatılacak mıdır?
6- Kültür ve Turizm Bakanlığında yöneticiler mevzuatı uygulamak yerine, neden, personeli tehdit etmektedir?"

    Perşembe, 25 Aralık 2014 12:55

Bağlantılı Konular