Tanrıkulu: "İlave vergiye ihtiyaç duyulmasının nedeni nedir?"

Sezgin Tanrıkulu, Maliye Bakanı'na sordu: "Bütçe görüşmelerinde lüks tüketime ilave vergilerin gelebileceğini belirtmiştiniz. İlave vergiler vatandaşın vergi yükünü ne kadar arttıracaktır?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun soru önergesi şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Dr. M. Sezgin Tanrıkulu
İstanbul Milletvekili

TBMM Genel Kurulunda, 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2013 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı görüşmelerinde Bakan Mehmet Şimşek, "Biz vergiyi tabana yayarak, birtakım istisnaları ve imtiyazları kaldırarak vergilendirilmemiş bazı alanları mesela şehir rantları gibi vergilendirerek bu reformun uygulanmasıyla birlikte kamu gelirlerini artıracağız." açıklamasını yaptı.Lüks tüketime ilave vergilerin gelebileceğini belirtmişti.

Bu bağlamda;
1- İlave vergiye ihtiyaç duyulmasının nedeni nedir?
2- İlave vergilerin nerelerde kullanılması öngörülmektedir?
3- İlave vergilerden ne kadar gelir beklenmektedir?
4- 2009-2014 yılları arasında mükelleflerin silinen vergi borçları tutarı ne kadardır?
5- Bir kısım mükelleflerin vergi borçlarını silerken ilave vergiler koymak birbiri ile çelişen politikalar değil midir?
6- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının vergi yükü 2009-2014 yılları itibariyle AB ortalamasının altında mıdır?
7- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının vergi yükü 2009-2014 yılları itibariyle toplam tutarları ne kadardır?
8- İlave vergiler vatandaşın vergi yükünü ne kadar arttıracaktır?"

    Çarşamba, 24 Aralık 2014 10:32

Bağlantılı Konular