CHP PM, Milletvekilleri Güler ile Aygün'ü kınama cezası istemiyle YDK'na sevketti

PM'nin aldığı kararlara göre, seçimlerde adaylar %85 önseçim, %15 Merkez Yoklaması ile belirlenecek ve internet yoluyla da CHP'ye üye olunabilecek.

CHP Sözcüsü Prof. Dr. Haluk Koç Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan Parti Meclisi toplantısından sonra yazılı açıklama yaptı.

CHP Sözcüsü ve Genel Başkan yardımcısı Prof. Dr. Haluk Koç'un açıklaması şöyle;

"CHP PM Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında toplandı.  Sayın Kılıçdaroğlu'nun PM toplantısının basına açık bölümünde güncel konu ve sorunlara ilişkin açıklamalarından sonra toplantımız  basına kapalı olarak devam etti.

PM toplantısında MYK'nın raporu görüşüldükten sonra Seçim ve Hukuk İşlerinden sorumlu Genel Başkan yardımcısı Bülent Tezcan ,

*Üye yazım yönetmeliği ile,
*Milletvekili aday saptama yönetmeliği ve yerel seçimler aday saptama yönetmeliği hakkında bir sunum yaptı.

Bu sunumdan sonra yönetmeliklerle ilgili öneriler değerlendirildi ve oylanarak kabul edildi.

Parti Meclisi toplantısında yönetmeliklerde yapılan değişiklikler sonucu,
a) - İnternet yoluyla üye yapımına ilişkin usullerin belirlenmesi,
b) - Mevcut önseçim ve aday yoklama yöntemi muhafaza edilerek, aidat ödeyen üyelerin de oy kullanarak aday  belirleyebileceği  bir usul daha kabul edilmiştir.
c) - Sandık  koyarak  örgüt içi eğilim yoklaması  yapılması suretiyle aday belirleme imkanı sağlanmıştır
d) - Ayrıca, Tüzüğün 58. maddesindeki kotaya uygun olarak, toplam adayların en az yüzde 85'inin  sandık konmak suretiyle önseçimle belirleneceği, Genel Merkez'in belirleyeceği adayların %15'i geçmeyeceği kuralı korunmuş ve bu kuralın nasıl uygulanacağı düzenlenmiştir.
e) - Öte yandan, CHP İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler ve Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'ün  parti suçu oluşturan tutum ve davranışları nedeniyle CHP Tüzüğünün 70/C (a), (b), (c) bentleri uyarınca "KINAMA CEZASI" ile cezalandırılmak üzere, parti tüzüğünün 68. Maddesi A bendi uyarınca Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi talebi gizli oylama yapılarak kabul edilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız
Saygılarımızla."

    Salı, 23 Aralık 2014 18:01

Bağlantılı Konular