"Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın idari ve mali denetimi altına alınmasının sebebi nedir?"

Sezgin Tanrıkulu, Çevre ve Şehircilik Bakanı'na sordu: "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Gezi Parkı Eylemlerine destek veren çevre, elektrik, inşaat, jeoloji, jeofizik, harita, makine ve mimarlar odaları hakkında inceleme başlattığı ve odaların üyeleri nezdinde yaptığı mesleki denetimleri engellediği iddiası doğru mudur?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun soru önergesi şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Dr. M. Sezgin Tanrıkulu
İstanbul Milletvekili

Basına yansıyan habere göre, Bakanlık Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz günlerde TMMOB'a gönderdiği yazıda, oda yönetimlerine "üyelerinizi denetlemeyin, denetlerseniz Bakanlık olarak biz de sizi mali ve idari olarak denetleriz" ifadelerine yer vermiştir.

Bu bağlamda;
1- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Gezi Parkı Eylemlerine destek veren çevre, elektrik, inşaat, jeoloji, jeofizik, harita, makine ve mimarlar odaları hakkında inceleme başlattığı ve odaların üyeleri nezdinde yaptığı mesleki denetimleri engellediği iddiası doğru mudur?
2- İddalar doğru ise, Bakanlığınızın odaların üyeleri nezdinde mesleki denetim yapmasını istememesinin gerekçesi nedir?
3- İddalar doğru ise, gezi olayları gibi siyasi gerekçelerle odalara inceleme başlatmak,  denetlemek Bakanlığınızın kamu görev ve hizmet alanına girmekte midir?
4- Çevre, Elektrik, İnşaat, Jeoloji, Jeofizik, Harita ve Kadastro, Makina Mühendisleri, Mimarlar, İç Mimarlar, Peyzaj Mimarları ile Şehir Plancıları Odaları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın idari ve mali denetimi altına alınmasının sebebi nedir?
5- Odaların üyeleri nezdinde yaptığı mesleki denetimin, Bakanlığınız tarafından yapılması  mı  planlanmaktadır?
6- Bakanlığınızın yapacağı mali ve idari denetimleri odalara önceden haber vermesinin gerekçesi nedir?
7- Bakanlığınız Gezi Parkı Eylemlerinden beri Çevre, Elektrik, İnşaat, Jeoloji, Jeofizik, Harita ve Kadastro, Makina Mühendisleri, Mimarlar, İç Mimarlar, Peyzaj Mimarları ile Şehir Plancıları Odalarını  kaç defa denetlemiştir?
8- Odaların üyelerini denetlememesinin akabinde, oluşabilecek kaza vb. olaylar nasıl önlenecektir?"

    Cumartesi, 20 Aralık 2014 11:05

Bağlantılı Konular