"Türkiye'de yaşanacak ekonomik bir krizde kaç kişinin işsiz kalma riski mevcuttur?"

Sezgin Tanrıkulu: "Türkiye'de yaşanan ya da yaşanacak ekonomik kriz nedeniyle işsiz kalan vatandaşlarımıza hangi güvenceler sağlanacaktır?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun yazılı soru önergesi şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Dr. M. Sezgin Tanrıkulu
İstanbul Milletvekili

1- Türkiye Cumhuriyeti ekonomik kriz içerisinde midir?
2- Türkiye'de ekonomik kriz sebebiyle kaç basın mensubunun işten çıkarılması öngörülmektedir?
3- İşten çıkarılan basın mensuplarına sağlanacak güvenceler nelerdir?
4- Ekonomik kriz nedeniyle işten çıkarmaların diğer sektörlere de yayılma riski bulunmakta mıdır?
5- Türkiye'de yaşanan ya da yaşanacak ekonomik kriz akabinde oluşan işsizlik ile ilgili hangi önlemler alınmaktadır?
6- Türkiye'de yaşanan ya da yaşanacak ekonomik bir krizde kaç kişinin işsiz kalma riski mevcuttur?
7- Türkiye'de yaşanan ya da yaşanacak ekonomik kriz nedeniyle işsiz kalan vatandaşlarımıza hangi güvenceler sağlanacaktır?"

    Pazar, 21 Aralık 2014 10:16

Bağlantılı Konular