Faruk Loğoğlu, Almanya’da yapılacak “Demokrasiye Saygı Mitingi“ni TBMM gündemine taşıdı.

Loğoğlu’nun Başbakan Erdoğan’ın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye verdiği soru önergesi şöyle:

“TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini olurlarına saygılarımla arz ederim.

Osman Faruk Loğoğlu
Adana Milletvekili

28 Mayıs 2013 tarihinde Gezi Parkı’nda başlayan ve izleyen günlerde polisin sert müdahalesinin de etkisiyle bütün yurda yayılan AKP Hükümeti karşıtı protestolar Avrupa başta olmak üzere yurt dışında da düzenlenmiştir. Toplumun farklı kesimlerinden insanlar Türkiye’de daha fazla özgürlük ve demokrasi istediklerini dile getirmişlerdir. Söz konusu protestoların dayanışmacı ve birleştirici yönü dikkat çekicidir. Öyle ki, protestolardaki bir slogan “birleşe birleşe kazanacağız” olmuştur.

İktidardaki AKP de, Türkiye’nin çeşitli illerinde Gezi Parkı eylemlerine cevap niteliği taşıyan mitingler düzenlemeye başlamıştır.Bu mitinglerde toplumu kutuplaştıran, insanları bölen ve açıkça şiddete çağıran söylem ve sloganlar öne çıkmıştır. Yurt dışında da AKP Hükümeti’ni destekleyenler çeşitli isimler altında mitingler düzenlemeye başlamışlardır. Basında yer alan haberlere göre 7 Temmuz 2013 tarihinde Almanya’nın Düsseldorf kentinde, bugüne kadar AKP’nin Avrupa’daki çalışmalarını yapmasıyla bilinen Avrupa Türk Demokratlar Birliği’nin organizasyonuyla “Demokrasiye Saygı” adı altında bir miting yapılacaktır. Söz konusu etkinliğin tanıtım videolarında Başbakan Erdoğan’ın görüntülerine yer verilmiş, mitinge Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da katılacağı açıklanmıştır.

Söz konusu mitingle ilgili yanıtlanması istenen sorular şunlardır:

1)      Düsseldorf’ta yapılacak miting öncesi yapılan çağrılarda Türkiye’deki hangi siyasi partilerin başkanlarının resimleri ve hangi partilerin amblemleri kullanılmıştır?

2)      İktidar partisinin Türkiye’de düzenlediği mitinglerde kullanılan ayrıştırıcı söylemler Düsseldorf’ta da kullanılacak mıdır? Örneğin, “yüzde elliyi evinde zor tutuyoruz” denilecek midir?

3)      Düsseldorf’taki mitinge yönelik Alman makamlarının tepkisi ne olmuştur? Alman makamları bu mitingden rahatsızlık duymakta mıdırlar?

4)      Bu mitingin finansmanı nasıl sağlanmıştır? Mitinge katılacak olanların taşınmasını kim üstlenmektedir? Finansmanın nasıl sağlandığını gösteren belgeler var mıdır?

5)      Kültür ve Turizm Bakanı’nın Bakan sıfatıyla bu mitinge katılacak olması doğru mudur?

6)      Alman medyası ve entellektüelleri söz konusa mitingi “devlet insanını öldürüyor, Hükümet demokrasiye sahip çık diyor” diyerek yorumlamaktadırlar. Bu konudaki görüşünüz nedir?

7)      Söz konusu mitinge Almanya’daki hangi siyasi partiler davet edilmiştir? Katılımlarına ilişkin olarak verdikleri cevaplar nelerdir?

8)      Düsseldorf Başkonsolosluğumuz’un önü hangi gerekçeyle miting alanı olarak seçilmiştir? Bu seçimle verilmek istenen mesaj nedir?

9)      Alman Hükümeti’nin Gezi Parkı olayları karşısında gösterdiği eleştirisel tepki dikkate alındığında, partinizce düzenlendiği anlaşılan bu mitingin Türk – Alman ilişkilerine nasıl katkı yapacağını düşünüyorsunuz? “

    Perşembe, 04 Temmuz 2013 12:27

Bağlantılı Konular