Tanrıkulu Çevre ve Şehircilik Bakanı Güllüce'ye 3.Köprü inşaatını sordu

Sezgin Tanrıkulu: "Köprü inşaatının İstanbul'da su kaynaklarının bir kısmını kullanılamaz hale getireceği iddiası doğru mudur? İddia doğru ise bu kaynaklar hangileridir?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun yazılı soru önergesi şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın İdris Güllüce tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Dr. M. Sezgin Tanrıkulu
İstanbul Milletvekili

Kuzey Ormanları Savunma Platformu açıklamasında 3.köprü inşaatı için 2 milyon 700 bin ağacın kesilmesiyle doğal çevrenin büyük zarar göreceği, insan sağlığına olumsuz yönde etkileyeceği ve küresel ısınmayı hızlandıracağını iddia etmektedir. 2 milyon 700 bin ağacın katran, karbondioksit gibi insan sağlığına zararlı 200 bin ton zehirli gaz ve tozları filitrelediği,23 bin 23 bin 250 ton oksijen ürettiği, her yıl 855 bin ton karbon salınımını depolayarak, İstanbul'un iklim değişikliğini ve küresel ısınmayı önlediğini göz önüne alırsak 3. Köprü inşaatının İstanbul'un çevresine, iklimine, insan sağlığını tehdit ettiği açıktır. 3.Köprü inşaatı dolaylı etkileriyle birlikte İstanbullun susuz kalmasına, hava kirliliğinden daha fazla insanın yaşamını yitirmesine yol açacaktır.

Bu bağlamda;
1- İstanbul'da hava kirliliğinden her yıl kaç vatandaşımız hayatını kaybetmektedir?
2- 3. Köprü inşaatı için 2 milyon 700 bin ağacın kesilmesi İstanbul'daki su sorununu tetikler mi?
3- 3. Köprü inşaatı için 2 milyon 700 bin ağacın kesilmesi İstanbullun iklimini ne kadar değiştirecektir?
4- 3. Köprü inşaatı için 2 milyon 700 bin ağacın kesilmesi İstanbul'da küresel ısınmayı ne kadar artıracaktır?
5- İstanbul'da küresel ısınmanın artmasının sonuçları nelerdir?
6- 3. Köprü inşaatı için 2 milyon 700 bin ağacın kesilmesi İstanbul'da hava kirliliğini ne oranda artıracaktır?
7- 3. Köprü inşaatı için 2 milyon 700 bin ağacın kesilmesi İstanbul'da hangi hastalıkların artmasına neden olacaktır?
8- 3. Köprü inşaatının İstanbul'da su kaynaklarının bir kısmını kullanılamaz hale getireceği iddiası doğru mudur? İddia doğru ise bu kaynaklar hangileridir?
9- 3. Köprü projesi ÇED raporu hangi kıstaslar gözetilerek hazırlanmıştır?
10- 3. Köprü projesi ÇED raporunda öngörülen çevre, insan sağlığı ve iklim değişikliği riskleri hangileridir?"

    Cuma, 19 Aralık 2014 10:31

Bağlantılı Konular