"Kimsesiz bakım kurumlarından çevre ve temizlik vergisi alınmasının gerekçesi nedir?"

Sezgin Tanrıkulu, Çevre ve Şehircilik Bakanı'na sordu: "Yeni imar kanunu tasarısında büyükşehirlerde ve diğer belediyelerde çevre ve temizlik vergisine zam yapılmasının sebebi nedir?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun soru önergesi şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Dr. M. Sezgin Tanrıkulu
İstanbul Milletvekili

Basına yansıyan habere göre, yeni imar kanunu tasarısında su faturalarına yansıtılan Çevre Temizlik Vergisi, büyükşehirlerde 24 kuruştan 45 kuruşa, diğer belediyelerde 19 kuruştan 36 kuruşa çıkarılmıştır. Tasarı ile Mahalli İdareler ve Birliklerine Çevre Temizlik Vergisi muafiyeti getirilirken köy ve üniversite binalarının Çevre ve Temizlik Vergisi muafiyetine son verilmiştir.

Bu bağlamda;
1- Yeni imar kanunu tasarısında büyükşehirlerde ve diğer belediyelerde çevre ve temizlik vergisine zam yapılmasının sebebi nedir?
2- Yeni imar kanunu tasarısında köylerin ve üniversite binalarının muafiyetine son verilmesinin sebebi nedir?
3- AB ülkelerinde hangi ülkelerde çevre temizlik vergisi vardır? Hangi kriterlere göre alınmaktadır?
4- Kimsesiz bakım kurumlarından çevre ve temizlik vergisi alınmasının gerekçesi nedir?"

    Perşembe, 18 Aralık 2014 11:32

Bağlantılı Konular