"Yurttaşın tapusuna konan şerh nedeniyle mağdur edilmesinin giderilmesini nasıl sağlayacaksınız?"

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, asfalt katılım bedelleri konusunda tapu dairelerinde yaşanan haciz olaylarını Başbakana sordu.

Levent Gök'ün, Başbakanın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına sunduğu önerge şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Ahmet Davutoğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını, Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince arz ederim. 17.12.2014

Levent Gök
Ankara Milletvekili
CHP Grup Başkanvekili

Ankaralıların yoğun mağduriyetleri ve tepkilerine neden olan asfalt katılım payı bedelleri için bir de tapu dairelerinde vatandaşların tapularına "işlem yapılamaz" şerhi konmuş olması mağduriyetin, haksızlığın boyutlarını tahammül edilemez sınırlara taşımış bulunmaktadır.

Vatandaşlar bu konuda yoğun yakınmalarda bulunmaktadır.

Bu bağlamda;
1- Daha önce bu konuda asfalt katılım bedeli tespitinde yapılan yanlışlıkların düzeltilmesini sağlamaya yönelik öneri, önerge ve uyarıların dikkate alınmasına engel hangi haklı gerekçeler vardır?
2- Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından asfalt katılım bedeli olarak tahakkuk ettirilen miktarı yatırmak zorunda kalan yurttaşların tapu kayıtlarından "işlem yapılamaz" şerhi neden kaldırılmamaktadır?
3- Evlerini satmak durumunda kalan yurttaşların satış işlemlerinde son anda karşılarına çıkan "işlem yapılamaz" şerhi yüzünden günler süren gecikmeler yaşandığından, yeni mağduriyetler ve yeni masraflar doğduğundan ve bazen satış işlemlerinden caymalara neden olunduğundan bilgi sahibi misiniz?
4- Evini satmak isteyen yurttaşın, kendisinin malik sıfatını taşımasından önceki döneme ait tahakkuk ettirilmiş asfalt katılım bedeli için tapusuna konan şerh nedeniyle mağdur edilmesinin giderilmesini nasıl sağlayacaksınız?
5- Asfalt katılım bedellerinin en geç bir yıl içinde tahakkuk ettirilmesini sağlayacak düzenleme için ilgililere talimat vermeyi düşünüyor musunuz?"

    Çarşamba, 17 Aralık 2014 13:38

Bağlantılı Konular