Tanrıkulu'ndan makam aracı ile ilgili kanun teklifi

Sezgin Tanrıkulu, Başbakan, Bakanlar, Bakan Yardımcıları, Müsteşarlar, Diyanet İşleri Başkanı ve diğer Üst Kurul Başkanlarının makam araçlarının yenilenmesi hakkında kanun teklifi verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun kanun teklifi ve gerekçesi şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Başbakan, Bakanlar, Bakan Yardımcıları, Müsteşarlar, Diyanet İşleri Başkanı ve Diğer Üst Kurul Başkanlarının Makam Araçlarının Yenilenmesi Hakkında Kanun Teklifim Gerekçesi ile birlikte ekte sunulmuştur.

Dr. M. Sezgin Tanrıkulu
İstanbul Milletvekili

Gereğini saygılarımla arz ederim.

Gerekçe
Türkiye'de yüksek mevkilerde bulunan kişilerin itibarının korunması için kamunun her türlü yükü sırtlanması gerekmektedir. Bilindiği gibi pek çok defa basında ülkemizdeki bürokratların mütevazı hayatları alay konusu yapılmakta, yüksek mevkilerdeki şahsiyetlerin bisiklet, motosiklet ve toplu taşıma araçlarıyla makamlarına gidip gelmeleri eleştiri konusu olmaktadır. Ayrıca kendilerine makam aracı tahsis edilen Başbakan, bakan, bakan yardımcıları, müsteşarlar, müstakil kurum başkanları bürokratlar da en ucuz araçlarla hizmet görmekte ve israfın önüne geçmek, halka örnek olmak açısından bu tutumlarından taviz vermemektedirler. Ancak Türkiye gibi sınırsız kaynakları bulunan ve her yıl daha fazla zenginleşerek büyüyen bir ülkede yöneticilerin böylesi bir tevazu içerisinde olmaları ülkemizin zenginliğiyle tezat oluşturmaktadır. Bu bağlamda, en azından makam araçları konusunda yeni bir düzenlemeye gidilerek, Başbakan, bakan, bakan yardımcıları, müsteşarlar, müstakil kurum başkanlıkları ve diğer bürokrasi yöneticileri için en ünlü markaların son model araçlarının tahsis edilmesi, halihazırda kullanılmakta olan makam araçlarının tümümün envanterden çıkarılarak son modelleriyle değiştirilmesi uygun olacaktır. Her yeni model çıktıkça eskisi kullanımdan kaldırılmalı ve eski kullanılan makam araçlarının ise alt makamda olan kişiler tarafında kullanılmaması gerekmektedir Çünkü o kurum ve başkanının itibarı korunmak zorundadır. Bu şekilde en azından ülke ve dünya basınında bürokratlarımızın içinde bulunduğu mütevazı hayatlar daha fazla alay konusu edilmez ve bürokratlarımız da hak ettikleri makam araçlarına kavuşmuş olurlar! Bu bağlamda Diyanet İşleri Başkanı için tahsis edilen son model araç münferit olarak kalmamalı ve bahsi geçen tüm birimlerde de bir an önce uygulamaya sokulmalıdır. Başbakan, Bakan, Bakan Yardımcıları, Müsteşarlar, Diyanet İşleri Başkanı ve Diğer Üst Kurul Başkanlarının çıkan her yeni aracı makam aracı olarak tahsis etmesinin son derece elzem olduğunu düşünüyoruz.

Başbakan, Bakan, Bakan Yardımcıları, Müsteşarlar, Diyanet İşleri Başkanı ve Diğer Üst Kurul Başkanlarının makaç araçlarının yenilenmesi hakkında kanun teklifi

Madde 1- 24. Dönem sonuna kadar Başbakan, Bakanlar, Bakan Yardımcıları, Müsteşarlar, Diyanet İşleri Başkanı ve Diğer Üst Kurul Başkanlara tahsisli makam araçları, aracın her yeni üst modelinin çıkmasıyla birlikte değiştirilir. Makam araçlarının Bakanlık teşkilatına ve kurumların kişilerin itibarine yakışır olması konusunda özen gösterilir.

Eskiyen makam araçları Bakanlık envanterinden çıkartılır. Başka bir alt makam tarafından kullanılamaz. Tahsisli makam araçlarının yenilenmesi için Bakanlık bütçesinden pay ayrılır.

Madde 3- Bu kanun yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
Madde 4- Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Madde Gerekçeleri
Madde 1. Makam araçlarının Bakanlık teşkilatına ve kurumların kişilerin itibarine yakışır olması kamuoyunda ve basında tartışılmaması konusunda özen gösterilmesi amaçlanmaktadır.
Madde 2. Bu madde yürürlük maddesidir.
Madde 3. Bu madde yürütme maddesidir."

    Çarşamba, 17 Aralık 2014 11:06

Bağlantılı Konular