CHP 17-25 Aralık haftasının yolsuzluk ve rüşvetle mücadele haftası olması için kanun teklifi verdi

CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin ile Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba, Bülent Tezcan ve Sezgin Tanrıkulu ortak imza ile TBMM Başkanlığı'na kanun teklifi sundu.


"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele Haftası (17 Aralık – 25 Aralık) Hakkında Kanun Teklifim gerekçesi ile birlikte ilişikte sunulmuştur.

Gereğini saygılarımla arz ederiz.

Gürsel Tekin                             
İstanbul Milletvekili  

Veli Ağbaba                       
Malatya Milletvekili  

Dr. M. Sezgin Tanrıkulu
İstanbul Milletvekili

Bülent Tezcan
Aydın Milletvekili

Gerekçe

Çağdaş demokrasilerde şeffaf ekonomi önem verilen konulardan biridir. Rant ağının bürokrasiyi sarması ülkenin gelişmesinin önündeki en büyük engellerdendir. İdarecilerin kendi menfaatlerini kamu menfaatinin üstünde tutması, toplumda devlete olan güveni sarsacaktır. Bir devleti ayakta tutan en önemli unsurlardan biri, halkın güvenidir. Bu güven duygusu zedelendiği anda yolsuzluk, rantiyecilik, rüşvetçilik giderek devletin tüm kurumlarında çalışanları ve toplumu adeta bir virüs gibi sarmalayarak bürokratik ve toplumsal bir çürümeye sebebiyet verir. Bu bakımdan yasadışı yollardan kazanım sağlama duygusunun ehemmiyetle önüne geçilmeli ve bireyin devlete olan güveni bu şekilde tesis edilmelidir. Geçmişte de pek çok iktidarın zayıflayarak ortadan kalkması, rüşvet ve yolsuzluğun devlet kurumlarında yayılmasıyla başlamıştır. Bu durum siyaset kurumuna olan güveni de temelden sarsmıştır. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük yolsuzluk soruşturmaları olan 17 Aralık ve 25 Aralık soruşturmaları neticesinde 4 Bakan istifa etmiş, büyük bir yolsuzluk ağı soruşturulmaya başlanmıştır. Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarıyla ortaya saçılan bilgiler, kamuoyunda ciddi bir rahatsızlık yaratmış, kamu adaleti duygusunu zedelemiştir. Ancak söz konusu soruşturma hükümetin yargı üzerindeki etkinliği neticesinde rafa kaldırılmış ve toplumda oluşan güvensizlik, tepki daha da derinleşmiştir. Söz konusu soruşturmanın rafa kaldırılması yargıya olan güveni de neredeyse ortadan kaldırmış, kuvvetler ayrılığı ilkesi ayaklar altına alınmıştır. Devletin öncelikleri arasında yolsuzluk ve rüşvetle mücadele etmek ve toplumun devlete olan güvenini arttırmak için yasal düzenlemeye ihtiyaç vardır. Halk ve birey, devlete vergisini vererek görevlerini yerine getirirken devletin de bu vergilerin nerelere harcandığını şeffaf ve objektif olarak belirtmesi gerekir. Bütün bu sebeplerden ötürü kamuda şeffaflığın sağlanması ve yolsuzluk ve rüşvetle etkin mücadelenin öneminin hatırlatılması amacıyla 17 Aralık günü başlayıp 25 Aralık günü biten bir haftalık sürenin "Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele etme Haftası" ilan edilmesiyle ilgili bu kanun teklifi hazırlanmıştır.

Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele Hatası (17 Aralık - 25 Aralık) Hakkında Kanun Teklifi

Madde 1- Her yılın 17 Aralık günü başlayıp 25 Aralık günü biten bir haftası Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele Haftası olarak kabul edilir.
Madde 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür."

    Salı, 16 Aralık 2014 11:39

Bağlantılı Konular