Tanrıkulu: "Kamu Personel Seçme Sınavının kaldırılması planlanmakta mıdır?"

Sezgin Tanrıkulu, Başbakana sordu: "Kamu Personel alımlarında KPSS sınav şartının kaldırılacağı iddiası doğru mudur? İddia doğru ise hangi gerekçeler ile KPSS sınav şartı kaldırılmak istenmektedir?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun soru önergesi şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Ahmet Davutoğlu tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Dr. M. Sezgin Tanrıkulu
CHP İstanbul Milletvekili

Basına yansıyan haberlere göre, Kamu personeli alımlarında Kamu personeli Seçme Sınavı(KPSS) şartını kaldıracağı, her kurumun kendi yazı ve sözlü sınavını yapacağı iddia edilmektedir. Haberde yeni kamu personeli alım sistemin ilk olarak Başbakanlık, Maliye, Hazine, BDDK gibi kurumlarda bürokrat yetiştirmeye yönelik A grubu kadrolar ve üniversite mezunları için uygulanacağı belirtilmiştir.

Bu bağlamda;
1- Kamu Personel alımlarında KPSS sınav şartının kaldırılacağı iddiası doğru mudur?
2- İddia doğru ise hangi gerekçeler ile KPSS sınav şartı kaldırılmak istenmektedir?
3- Kamu personeli alımlarında idarenin takdir hakkı şartı olması, partizanca uygulamaları ve anayasal hak ihlallerini beraberinde getirmez mi?
4- Kamu Personel Seçme Sınavının kaldırılması planlanmakta mıdır?
5- Kamu personel alımlarında kurumların yapacağı sınavlarda torpil nasıl önlenecektir?
6- Sözlü Mülakatlarda  kamera kaydı yapılacak mıdır? Bu kayıtlar istenmesi halinde mülakata katılan kişiye verilecek midir?
7- Kamera kaydı olmayan mülakatlarda şeffaflık nasıl sağlanacaktır?
8- Sözlü mülakatlarla amaçlanan nedir?
9- Kurumların yapacağı sözlü sınavlarda etnik, dinsel, mezhepsel ayrımcı uygulamalar nasıl önlenecektir? Bu durumda İnsan Haklarına aykırı değil midir? İnsan hakları ihlallerinin önüne nasıl geçilecektir?
10- Yeni sistem ile birlikte iktidara yandaş olmayanların kamu personeli olması olanaksız hale mi getirilmek isteniyor?"

    Pazar, 14 Aralık 2014 14:55

Bağlantılı Konular