Gök, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun prim alacaklarına ilişkin çelişkili bilgileri Başbakana sordu

Levent Gök: "SGK'nun Kamu kurumları olan belediyelerden alacağını - vereceğini bilmeyen bir kurum konumunda bulunmasının, kurumun özel sektörden alacakları konusunda kamuoyunda doğacak endişe ve kuşkuları arttıracağı gerçeğinden hareketle, iddiaları acilen araştırmak ve kamuoyunu teskin etmek üzere ilgililere hemen bir talimat vermeyi düşünüyor musunuz?"

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök'ün soru önergesi şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Ahmet Davutoğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını, Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince arz ederim. 13.12.2014

Levent Gök
Ankara Milletvekili
CHP Grup Başkanvekili

SGK tarafından beyan edilen prim gelirlerinin gerçek durumu yansıtıp yansıtmadığını ortaya koymak amacıyla, büyükşehir belediyesi bulunan iller ve ilgili illerde bulunan il özel idarelerin 2013 Aralık itibariyle SGK'ya olan prim borçlarına ilişkin bilgiler karşılaştırıldığı ve SGK'nın söz konusu idarelerden olan prim alacaklarına ilişkin tutarların, bu idarelerdeki rakamlarla birbirini tutmadığının görüldüğü ve aradaki farkların iki kamu kurumu arasında ulaştığı boyutun milyonlarla ifade edildiği iddia edilmektedir?

Bu bağlamda;
1- 29 İl Özel İdaresi ve 29 Belediye üzerinden yapılan değerlendirmede, SGK'nın ilgili yerel yönetimlere ilişkin prim alacaklarının gerçeği yansıtmadığı yolundaki bu iddialar doğru mudur?
2- Bu belediyeler ve İl Özel İdareleri hangileridir?
3- SGK'nun Kamu kurumları olan belediyelerden alacağını - vereceğini bilmeyen bir kurum konumunda bulunmasının, kurumun özel sektörden alacakları konusunda kamuoyunda doğacak endişe ve kuşkuları arttıracağı gerçeğinden hareketle, iddiaları acilen araştırmak ve kamuoyunu teskin etmek üzere ilgililere hemen bir talimat vermeyi düşünüyor musunuz?"

Anahtar Kelimeler
    Pazartesi, 15 Aralık 2014 13:23

Bağlantılı Konular