Akkaya: "Türkiye artık Soma'dır"

Tüm Türkiye'yi göçük altında bırakacak "şüpheli bütçe paketinizi" tanımıyoruz, buna karşı sizin tanımınızla "makul şüphelilerin" tertip ettiği "yalana, talana, yolsuzluğa karşı halk için bütçe" mitingini selamlıyoruz.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yakup Akkaya yazılı bir açıklama yaparak 2015 bütçesinin AKP iktidarının otoriter yapısının devamını sağlayacak, emekçilerin haklarını daha da kısıtlayacak şekilde hazırlandığını söyledi.  Akkaya açıklamasında şöyle dedi:

"Türkiye her geçen gün daha derin bir karanlığın içine sürüklenerek, AK Parti hükümeti kapalı kapılar ardında hazırladığı bütçe ile bu saldırılara devam etmektedir. AKP Hükümeti hazırladığı 2015 yılı bütçesi ile kendi otoriter, baskıcı ve sömürücü düzenini inşa etmekte; işçilerin, emekçilerin kazanımlarına, halkın birikimlerine göz dikmiştir.

2015 bütçesi ile anlaşılan tüm Türkiye Ermenek, Zonguldak, Soma'daki maden Ocaklarına dönüştürülmüştür. Türkiye artık Soma'dır!!! Tüm Türkiye'nin artık "yaşam odalarına" ihtiyacı bulunmaktadır. Tüm Türkiye bu "bütçe paketiyle" grizu patlamasına, göçüklere yol açacak bir "şüpheli paket" kucağına bırakılmıştır. Tüm Türkiye artık "ya git maden ocağında öl ya da işsiz kal açlıktan öl" ikilemiyle karşı karşıya bırakılmıştır. Üzerimize çöken neo-liberal saldırıların altında ezilen emekçi halkın bütçesi değil; yandaş sermayenin "tahsilatçısı" olmuş iktidarın bütçesidir.

Bu bütçenin kalemlerine baktığımızda artık kadın, çevre, işçiler-işsizler, emekliler, öğrenciler yer almazken; bu kesim en fazla vergi yükünü omuzlayanlardır.

Toplumsal hak ve özgürlükler ve demokrasinin ne yazık ki bu bütçede esamesi bile anılmamaktadır. Yeni güvenlik yasasıyla yollardaki engel oluşturan "taşlar" temizlenerek, "yeni Türkiye" rejimini inşa etmek üzere yapılmış bir bütçe vardır.

Oysaki biz, bir yeni bütçe dönemine yeni umutlarla girmek istiyoruz.


Bunun için:
- Gelir dağılımındaki adaletsizliği gidermek;
- Silaha, şiddete, savaşa değil; toplumsal barışa, demokrasiye, sağlığa, eğitime bütçe ayrılmasını sağlamak;
- Asgari ücreti, açlık sınırını dikkate alan bir bütçe oluşturulmasını;
- Vergi adaletini dikkate alan bir bütçe yaratılmasını;
- Özelleştirme, taşeronlaşma, esnek ve güvencesiz çalışmaya karşı bir bütçe oluşturulmasını;
- Kamuda reform adı altında yeni "güvenlikçi ve otoriter" anlayışa, toma ve gaz bombalarına karşı bir bütçe yaratılmasını;
- Cumhurbaşkanlığına tahsis edilen kaçak saraylara değil, Türkiye'de hayatta kalama mücadelesi yürütenlere "yaşam odası" yapacak bir bütçe oluşturulmasını istiyoruz.

Tüm Türkiye'yi göçük altında bırakacak "şüpheli bütçe paketinizi" tanımıyoruz, buna karşı sizin tanımınızla "makul şüphelilerin" tertip ettiği "yalana, talana, yolsuzluğa karşı halk için bütçe" mitingini selamlıyoruz."

    Cumartesi, 13 Aralık 2014 14:12

Bağlantılı Konular