"Sabah, Milliyet, Yeniçağ, Star, Akşam, Habertürk gazeteleri cezaevlerinde neden yasak"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, cezaevlerinde uygulanan yayın yasağını Meclis gündemine taşıdı.

Veli Ağbaba'nın Bakan Bozdağ'ın yanıtlaması istemi ile TBMM Başkanlığı'na sunduğu yazılı soru önergesi şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Veli Ağbaba
Malatya Milletvekili

Malatya E Tipi Cezaevindeki iki müvekkiline gazete ve dergi gönderen bir avukatın gönderilerinin ilgili mahkumlara verilmediği cezaevinin 28/11/2014 tarihli yazısıyla bildirilmiş; Ceza Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından 10/11/2014 tarihinde yayınladığı Genelge kapsamında hareket edildiği belirtilmiştir. 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun'un 62.maddesinin 1.fıkrasında "Hükümlü mahkemelerce yasaklanmamış olması koşuluyla süreli ve süresiz yayınlardan bedelini ödeyerek yararlanma hakkına sahiptir" denilmektedir. Yasadaki bu açık hükme rağmen cezaevlerinde süregiden dışarıdan gönderilen yayınların mahkumlara verilmemesi uygulamasının yasal bir dayanağının bulunmadığı iddiları mahkumlar, sivil toplum kuruluşları, dernekler tarafından yaygın bir şekilde iddia edilmektedir.

Bu çerçeveden hareketle,

1- Mahkemelerce yasaklanmamış olmasına rağmen cezaevlerine alınmayan süreli/süresiz yayınların listesi nasıl hazırlanmıştır? Bu listede yer alan yayınların isimleri nelerdir?
2- Bahsekonu Genelgenin yayımına kadar tutuklu ve mahkumlara gönderilen yayınların bazı istisnalar dışında kendilerine verilmesine karşın, ilgili Kanun maddesinde bir değişiklik olmadığı halde şimdi verilmemesinin gerekçesi nedir? Bakanlığınızın yayımladığı Genelge 5275 Sayılı Kanun'un üstünde bir hukuki düzenleme midir?
3- Genelgeden anlaşıldığı üzere, cezaevlerine kabul edilecek yayınların niteliklerine Cezaevi İdaresi Eğitim Kurulları karar vermektedir. Bu durum bir cezaevinde sakıncalı bulunan yayının diğer cezaevinde sakıncalı bulunmaması sonucunu doğurmaz mı? Böyle bir durum cezaevinde hali hazırda yaygın olarak sürdürülen keyfi yasaklara bir yenisine eklememekte midir? Kanunun uygulamasında teklik esas olduğuna göre bu durum nasıl açıklanabilir?
4- Cezaevlerindeki mahkumları, dış dünyayla hemen hemen tek bağlantısı olan gazete, dergi, kitap gibi yayınlardan mahrum bırakmak, cezalarının infazı dışında ek bir cezalandırma anlamına gelmesi demek değil midir? Hali haızrda dış dünyadan izole edilen mahkumlara yönelik bu uygulama çifte "tecrit" anlamına gelmemektem idir? Bu uygulama, Kanunen bir kişiye mahkemelerce verilmiş cezanın dışında başka bir cezai yaptırım uygulanamaz hükmüne aykırı değil midir?
5- Malatya Cezaevine gönderilen, Genelge'ye atıfta bulunarak içeri alınmayan ve iade edilen gazetelerin arasında, Sabah, Star, Milliyet, Radikal, Akşam, Yenişafak, Habertürk vb. gazetelerin ve bu gazetelerin Bulmaca ve Haftasonu eklerinin bulunduğu görülmektedir. Bu gazetelerin cezaevine alınmamasının gerekçesi nedir? Genelge'de "örgütsel haberleşme" aracı olarak kullanıldığı iddia edilen gazete ve dergilerin içinde yukarıda sayılanlar var mıdır?"

    Cumartesi, 13 Aralık 2014 13:00

Bağlantılı Konular