Akkaya: "Aile hekimleri yanlış sağlık politikalarının sorumlusu değildir"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yakup Akkaya, yazılı bir açıklama yaparak aile hekimlerinin eylemine destek verdi.

Yakup Akkaya'nın açıklaması şöyle:

"İktidarın uygulamaya koyduğu Sağlıkta Dönüşüm Politikası, sağlık hizmetlerini, parayla satın alınır bir hizmet haline getirmiştir. Hâlbuki Anayasamıza göre sağlık hizmetleri, sosyal devlet olmanın gereği olarak herkese eşit olarak sunulmak zorundadır.

Halkın sağlık ihtiyacı temel olarak, koruyucu sağlık hizmetleridir. Hedef, her zaman insanın hasta olmasını engellemektir. Hasta olursa da tedavisini en iyi şekilde yerine getirmektir.  İktidar tam tersini yaparak, tedavi edici hizmetleri öncelemiş bütün parayı buraya harcamıştır. Bunun karşılığında bebek ölüm hızı, anne ölüm hızı, kızamık gibi bulaşıcı hastalıklar uzun yıllardır ilk defa artmaya başlamıştır.

İktidar birçok alanda yaptığı gibi isimleri güzel kullanmış ama içini boşaltmıştır. Söylemlerinde vatandaşın hastalıklarını öne almış, eylemlerinde vatandaşı müşteri yapmıştır. Bu kandırmaca çerçevesinde aile hekimliği sistemini, isim olarak kullanmış ancak aile hekimliğinin temel gereklerini yerine getirmemiştir.

Aile hekimlerini sözleşmeli hale getirerek koruyucu sağlık hizmetlerinin asli uygulayıcısını kamu görevlisi olmaktan çıkarmıştır. Böylece iş güvencesinden yoksun bırakarak baskı altına almak istemiştir. Aile hekimi işyeri kirası, stopaj, elektrik-su parası, temizlik parası, çalışan maaşı gibi ticarethane benzeri giderleri hesaplamaya ve ödemeye mahkûm edilmiştir.

Aile hekimleri asli görevi olmayan yataklı tedavi kurumlarının acil servislerinde nöbet tutmaya zorlanmıştır. Bu uygulama hem çalışılacak hastanede (devamlı olmadıkları için) ekip anlayışına aykırı bir uygulamadır, hem de aile hekimlerinin asli görevlerini aksatabilecek niteliktedir. Acil servislerdeki aşırı yığılma ve nöbet tutacak doktor bulunamaması, İktidarın yanlış politikalarının sonucudur.  Yanlış politikaların kötü sonuçlarını, çalışanların sırtına yükleyip çözmeye çalışmak, başka bir yanlıştır.

CHP İktidarında koruyucu sağlık hizmetleri, birincil sağlık hizmeti olacaktır. Aile hekimleri sözleşmeli yerine yeniden kamu çalışanı yapılacaktır. Çalışan hakları, evrensel haklar çerçevesinde korunacak, ve halkımıza daha nitelikli sağlık hizmeti sunulacaktır.

Aile hekimlerinin vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunabilmek amacıyla başlattıkları hak arama mücadelesini kutluyor ve yanlarında olduğumuzu bildiriyoruz."

    Cuma, 12 Aralık 2014 10:40

Bağlantılı Konular