Levent Gök, İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, Şaşmaz oto sanayi sitesi alanındaki kamyon ve tır parklarının trafik akışına olumsuz etkileri ile esnafın rahatsızlığını TBMM gündemine taşıdı.

Şaşmaz Oto Sanayi Sitesi içerisindeki esnaf, kamyon ve tırların neden olduğu trafik keşmekeşinden kurtulmak için kamyon ve tır parklarının şehir dışında uygun bir mekana taşınması konusundaki kararın uygulanmasını talep ediyorlar.

Levent Gök, bu konudaki talepleri içeren yazılı soru önergesini İçişler Bakanı Efkan Ala'nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına sundu.

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Efkan Ala tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını, Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince arz ederim. 08.12.2014

Levent Gök
Ankara Milletvekili
CHP Grup Başkanvekili

1- Ankara Büyükşehir Belediye Meclisince, İstanbul Yolu Şaşmaz Oto Sanayi Sitesi içerisinde bulunan Kamyon ve Tır Parklarının trafik akışına olumsuz etkisini önlemek amacıyla Şaşmaz Oto Sanayi sahasından çıkartılarak şehir dışında uygun yerlere konuşlandırılmasına ilişkin olarak 12.12.2011 tarihinde oybirliğiyle bir karar alınmış mıdır?
2- Böyle bir karar alınmışsa neden uygulanmamıştır?
3-Şaşmaz Sanayi Sitesindeki ve civardaki tüm esnafı rahatsız eden kamyon ve tır keşmekeşine, aynı zamanda güvenlik zafiyetine de yol açan bu duruma son verilmesi için ilgililere bir talimat verecek misiniz?
4-Büyükşehir Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ve UKOME kararlarını uygulamayan sorumlular hakkında soruşturma başlatacak mısınız?"

    Salı, 09 Aralık 2014 13:54

Bağlantılı Konular