"Son 200 yıllık sürenin hangi döneminde kimler dini inanç ve ibadetleri nedeniyle baskı görmüştür?"

CHP Davutoğlu'ndan, "Saray dili Osmanlıca'nın kaldırılmasının "şah damarının kesilmesi olarak değerlendirilmesi Harf Devrimine muhalefet değil midir?" sorusuna yanıt istedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Din Şûra'sında yaptığı açıklamalardan sonra Başbakan Davutoğlu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi

CHP Grup Başkanvekili  Engin Altay'ın soru önergesi şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Ahmet Davutoğlu tarafından Anayasanın 98. ve İçtüzüğün 96 ve 99. maddeleri uyarınca yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Engin Altay
Sinop Milletvekili
CHP Grup Başkanvekili

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Din Şurası'nda "son 200 yılda Türkiye'de Müslümanların baskı altında olduğunu, bunu yapanların da kendilerine din yerine yurttaşlık diye bir şey koyduklarını ve ona inandıklarını söyledi. Erdoğan ayrıca Osmanlıca'nın da bazı kesimler istese de istemese de öğretileceğini söylemiştir.

1- 3 Kasım 2002 tarihinden bu yana AKP olarak tek başınıza iktidardasınız. Bu süreçte "baskı altında olan bir tek Müslüman olmuş mudur? Hükümetlerinize baskı altında olduğuna dair bir başvuru da bulunulmuş mudur?
2- Son 200 yıllık sürenin hangi döneminde kimler dini inanç ve ibadetleri nedeniyle baskı görmüştür?
3- Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu günden bu yana kulluktan yurttaşlığa geçişi benimseyen laik, demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olan niteliği hükümetinizce kabul edilemez kavramlar mıdır? Yurttaşlığın karşıtı din midir?
4- Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının Şûra'da yaptığı konuşmanın kulluğu yurttaşlığa tercih gibi değerlendirmesi hükümetinizce de benimsenen bir yaklaşım mıdır?
5- Elit ve seçkinci bir dil olan ve nüfusun çok azı tarafından kullanılan saray dili Osmanlıca'nın kaldırılmasının "şah damarlının kesilmesi olarak değerlendirilmesi Harf Devrimine muhalefet değil midir? Bir dil, üstelik yaşamayan bir dil "isteseler de istemeseler de öğrenilecek" yaklaşımıyla nasıl öğretilebilir? Bu yaklaşımın pedagojik bir dayanağı var mıdır?"

    Pazartesi, 08 Aralık 2014 11:30

Bağlantılı Konular